European Solidarity Corps- recruitment for participants: Solidarity Project

18.5.2020


Hei nuori, joka olet kiinnostunut vaikuttamaan paikallisyhteisösi hyvinvointiin ja haluat ideoida sekä toteuttaa solidaarisuustoimintaa!  

Monaliiku etsii alle 30-vuotiaita aktiivisia nuoria toimimaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuusprojektissa ja tuomaan hyvää paikallisyhteisöön. Ryhmällä on mahdollisuus projektin kautta esimerkiksi pyrkiä parantamaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia, lähteä ideoimaan kuntaan uutta, matalan kynnyksen  tapahtumaa tai järjestää toimintaa, joka edistää maahanmuuttajanuorten kotoutumista. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. 

 Solidaarisuusprojektissa pohditte, mitkä yhteiskunnalliset haasteet koskevat teitä itseänne ja  myös muita eurooppalaisia nuoria. 

Projektin kesto on lähtökohtaisesti 2-12 kuukautta. Todennäköinen toteutusaika sijoittuu keväälle 2021.  

Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/solidaarisuusprojekti ja ilmoita itsesi sekä ystäväsi mukaan levittämään solidaarisuutta lähiympäristöösi!  

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 

Tiia Fehrmann 

tiia.fehrmann@monaliiku.fi

 

Shoutout to all young people who want to make an impact on your local community and get your hands and ideas on a solidarity project! 

Monaliiku is looking for active young persons under 30 years old to take part in Solidarity Project by European Solidarity Corps and bring happiness to the local community. The group can use the project to enhance participation opportunities of young persons, plan new, low threshold events to the municipality, or provide functions that support the integration of migrant youth.  

The project is based on volunteering. 

Being part of solidarity project provides room for composing ideas about the societal challenges that are part of your and other European young person’s lives.  

The duration of the project is 2-12 moths and the project will be implemented Spring 2021.  

Read more about Solidarity Project https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/solidaarisuusprojekti and join the team with your friends!  

 

More information and applications: 

Tiia Fehrmann 

tiia.fehrmann@monaliiku.fi