Jooga Naisille

ILMAINEN

Kausi: 21.01-29.04.2023 

Aika: Lauantaisin, kello 11:00-12:00

Paikka: Mattlidens Gymnasium, Matinsyrjä 1, Espoo

Kevyt tunti joogaa, sisältäen fyysisiä harjoituksia, hengitysharjoituksia sekä rentoutusta.

Ota oma joogamatto mukaan.

Ohjaaja: Sapna

- - - -

FREE OF CHARGE

Season: 21.01-29.04.2023 

Time: Saturdays, at 11:00 to 12:00

Place: Mattlidens Gymnasium, Matinsyrjä 1, Espoo

Gentle yoga practice including physical exercises, breathing exercises and relaxation.

Please bring your own yoga mat.

Instructor: Sapna

- - - -

Yhteistyössä Espoon liikuntapalveluiden kanssa / In cooperation with Espoo City Sports Department

Ilmoittautuminen Jooga Naisille tunnille / Registration to Yoga Class for Women