Helsinki, Valilla - Perjantaisin

Is diiwaangalinta Kooxaha ee Noloshayda wanaagsan ee Dayarta 2023

2. Kooxda aad rabtid haddii booss laga waayo koox kale ma doonaysaa inaad iska diiwangalisid?
11. Luuqadaada hooyo
14. Xirfadaada
15. Inaa caruurta laga hayo ma rabtaa intaad kooxda ku jirtid?
17. Horay ma uga qayb gashay kooxda nolosheyda wanaagsan?
18. Maxaad U Rabtaa inaad Ka Qayb Qaadato gaar ahaan Noloshayda Wanaagsan wax qabtkeeda?
19. Heerka luuqadda finnishka
20. Diyaar ma u tahay inaad go'aansato kooxdan? -Isbuucii hal mar ilaa dhamaadka sanadka (fasaxa xagaaga)