Liikunnanohjaajien koulutus Kevät 2019

Liikunnanohjaajien koulutuksia Kevät 2019

Monaliiku tarjoaa liikunnanohjaajille ja liikunnanohjauksesta kiinnostuneille koulutuksia yhdessä Voimisteluliiton kanssa. Kouluttajana toimii Teija Reini-Nieminen Voimisteluliitosta. 

Kevään aikana järjestetään seuraavat koulutukset:

  • 16.02.19: Ryhmäliikunnan ohjaajan peruskoulutus
  • 16.03.19: Kehonhuolto
  • 06.04.19: Vesijumpan perusteet (yhteistyössä Suomen Uimaliiton kanssa)
  • 04.05.19: Ideoita ja liikevinkkejä ohjaajille

Koulutuksen kieli on suomi ja tarvittaessa englanti. Monaliiku maksaa koulutuksen, joten teille osallistuminen on ilmaista. Koulutukset järjestetään Helsingissä. Yhden koulutuspäivän kesto 8 oppituntia eli 8 x 45 min. Kursseista saa todistuksen. Laitamme piakkoin lisätietoja tarkoista ajoista ja paikoista.

Koulutus on tarkoitettu naisille. Koulutuksiin mahtuu mukaan 20 henkilöä. Osallistujat sitoutuvat osallistumaan jokaiseen koulutukseen, ellei muuta erikseen sovita (esim. jos olet jo osallistunut samaan tai samankaltaiseen koulutukseen). 

Ilmoittautuminen koulutuksiin on päättynyt. Lisätietoja ja kysymykset: Essi Honkonen, essi.honkonen(a)monaliiku.fi

- - - -

Courses for Sports Instructors, Spring 2019

Monaliiku offers sport instructing courses for sports instructors and people interested in sport instructing, in cooperation with the Finnish Gymnastics Federation. The educator is  Teija Reini-Nieminen from the Finnish Gymnastics Federation. 

During Spring we will have the following courses:

  • 16.02.19: Basic training for Sports Instructors
  • 16.03.19: Body maintenance
  • 06.04.19: Basics of water aerobics (in cooperation with Finnish Swimming Association)
  • 04.05.19: Ideas and movement tips for instructors

The courses are held in Finnish and in English, if needed. Monaliiku is paying the courses, so participating are free of charge for you. The courses are arranged in Helsinki. One course is 8 lessons (8 x 45 min). You will receive a diploma from each course. We will inform you as soon as possible about the exact time and place of the courses.

The courses are meant for women. 20 people fit in the courses. Participants commit to attending all courses, unless agreed otherwise (for example if you have participated in one of the courses already/similar course). Please be kind and register via the registration form below. 

Registration to the courses has ended. If you have questions, please don't hesitate to ask: Essi Honkonen, essi.honkonen@monaliiku.fi