Silta Urheiluun/Bridge to Sport

Silta Urheiluun- Yhdessä vapaaehtoisvoimalla on Monaliikun uusin hanke, joka luotiin tukemaan maahan muuttajien ja maahan muuttajataustaisten henkilöiden inkluusiota urheiluseuroihin vapaaehtoisina ja samalla kattamaan urheiluseurojen nykyinen tarve, saada lisää vapaaehtoisia.

(ENGLISH BELOW) Olemme huomanneet ruohonjuuritason työssämme eri puolilta maailmaa tulevien maahan muuttajien naisten kanssa, että maahan muuttaneiden ihmisten on vaikea löytää oma tiensä eri urheiluseuroihin osallistujana tai osallistujan vanhempina.

Monaliikun, viimeisen vuosikymmenen aikana kerrytetyn maahan muuttaja naisten kotouttamis asiantuntemuksen ansiosta uskomme vahvasti, että molemmat osapuolet hyötyvät tästä aloitteesta ja luovat rikkaamman ja monipuolisemman yhteisön Helsingin urheiluseuroihin.

Hankkeessa luodaan verkosto monikulttuurisista organisaatioista, urheiluseuroista ja vapaaehtoistyöhön erikoistuneista organisaatioista. Verkosto luo koulutusmateriaaleja sekä maahan muuttaneille ihmisille että urheiluseuroissa toimiville ihmisille. Materiaalit koostuvat konkreettisista suosituksista ja toimista, joilla maahanmuuttajaa autetaan tulemaan helposti urheiluseurojen toimintaan mukaan.  Hankkeen vapaaehtoisille järjestetään koulutuksia tukemaan vapaaehtoisten helppoa integroitumista urheiluseuran toimintaan.  Koulutuksen jälkeen vapaaehtoiset integroidaan luonnollisesti urheiluseuroihin, Monaliiku on mukana tässä vaiheessa tukemassa sekä maahan muuttajia että urheiluseuroja, jotta tämä vaihe toimii sujuvasti.

Oletko maahan muuttaja, joka haluaa tehdä vapaaehtoistyötä urheiluseurassa, ja tarvitset lisätietoja siitä, vai edustatko urheiluseuraa, joka on halukas liittymään projektiimme, ota meihin yhteyttä nyt.

Tämä tärkeä hanke on mahdollinen Helsingin kaupungin rahoituksen ansiosta.

Bridge to Sports, the newest Monaliiku project, was created to support the inclusion of the migrants and people with migrant background into sport clubs as volunteers and, at the same time, to cover the current need that clubs have to attract more volunteers.

In our grassroots work with migrant women from around the world, we have noticed that it is difficult for migrants to find their own way into sports clubs as participants or as parents of a participant.

With Monaliiku's expertise in integrating migrant women over the last decade, we strongly believe that both parties will benefit from this initiative and will create a richer and diverse community in the Helsinki sports clubs.

The project will create a network of multicultural organizations, sports clubs and an organization specialized in volunteering. The network will create training materials for both migrants and people active in sports clubs. The materials will consist of concrete recommendations and measures to help the migrants to easily get involved in the activities of sports clubs.  Later on, trainings will be organized for volunteers in the project to support the easy integration of volunteers into the activities of the sports club.  After the training, volunteers will naturally be integrated into sports clubs, Monaliiku will be involved at this stage in supporting both migrants and sports clubs to ensure that this phase works smoothly.

Are you a migrant person who would like to VOLUNTEER in a sport club, and you need more information about that, or are you representing a SPORT CLUB willing to join our project, please contact us now.

This important project is possible due to the funding from Helsinki City.


- - - -

Hankkeen yhteystiedot / Contact details for project

Claudia Nystrand
suomi, englanti, ruotsi, romania
claudia.nystrand@monaliiku.fi
+358 50 590 6345                              
Marc Gavaldà
englanti, espania, catalan
marc.gavalda@monaliiku.fi