Silta Urheiluun/Bridge to Sport

Silta Urheiluun - Yhdessä vapaaehtoisvoimalla 

(English below)

Hanke on päättynyt

Tämä hanke on Monaliikun uusin hanke, joka luotiin tukemaan maahan muuttaneiden ja maahanmuuttaja-taustaisten henkilöiden inkluusiota urheiluseuroihin vapaaehtoisina ja samalla kattamaan urheiluseurojen nykyinen tarve, saada lisää vapaaehtoisia.

Olemme huomanneet ruohonjuuritason työssämme eri puolilta maailmaa tulevien maahan muuttajien naisten kanssa, että maahan muuttaneiden ihmisten on vaikea löytää oma tiensä eri urheiluseuroihin osallistujana tai osallistujan vanhempina.

Monaliikun, viimeisen vuosikymmenen aikana kerrytetyn asiantuntemuksen maahan muuttaneiden naisten kotouttamisessa, uskomme vahvasti, että sekä vapaaehtoiset että urheiluseurat hyötyvät tästä hankeesta ja että se luo rikkaamman ja monimuotoisemman yhteisön Helsingin urheiluseuroihin.

Tämä tärkeä hanke on mahdollinen Helsingin kaupungin rahoituksen ansiosta.

Miksi vapaaehtoiseksi?

Vapaaehtoisena oleminen saa ihmiset tuntemaan olonsa hyödylliseksi.  Sen avulla he voivat tuntea olevansa osa yhteisöä,  mikä on todella tärkeää niille, jotka ovat juuri muuttaneet uuteen maahan.

Lisäksi vapaaehtoistyö on myös loistava tapa parantaa ammattitaitoaan ja oppia lisää itsestämme ja muista ystävällisessä ympäristössä.

Kuka voi olla vapaaehtoinen hankkeessamme?

Etsimme yli 18-vuotiaita mahan muuttajia, erityisesti naisia, jotka ovat intohimoisia urheilusta. Maahan muuttajia jotka haluavat osallistua urheiluseuroihin, mutta eivät tiedä miten ja jotka ovat valmiita antamaan vähän aikaa ollakseen osa yhteisöä.

Jos haluat rekisteröityä tähän projektiin, napsauta tätä.

Kuinka se toimii?

Ensin pyysimme helsinkiläisiä urheiluseuroja täyttämään kyselylomakkeen niiden tarpeiden ymmärtämiseksi.

Sitten käynnistämme markkinointikampanjamme vapaaehtoisten etsimiseksi tähän projektiin 17. huhtikuuta - 19. toukokuuta 2023.

Luomme myös koulutusmateriaaleja, jotka koostuvat konkreettisista suosituksista ja toimenpiteistä, joilla autetaan maahanmuuttajia pääsemään helposti mukaan urheiluseurojen toimintaan.

Vapaaehtoisten rekrytoinnin jälkeen he osallistuvat koulutukseen. Koulutuspäivä on 10.08.2023 . Se kestää yhden illan, ja tarjoamme virvokkeita ja verkostointia. Tämä koulutus järjestetään hankkeen vapaaehtoisille helpottamaan heidän integroitumistaan urheiluseuroihin.

Monaliiku järjestää myös koulutuksia urheiluseuroille, jotta he ovat paremmin valmistautuneita työskennellessään maahan muuttaneiden kanssa.

Koulutuksen jälkeen vapaaehtoiset integroidaan luonnollisesti urheiluseuroihin syksyn 2023 aikana.

-----------------------------------

Oletko maahan muuttaja, joka haluaa tehdä vapaaehtoistyötä urheiluseurassa, ja tarvitset lisätietoja siitä, vai edustatko urheiluseuraa, joka on halukas tulla mukaan projektiimme, ota meihin yhteyttä nyt.

-----------------------------------------------------------------------------------

Bridge to Sports

The project has ended.

This newest Monaliiku's project was created to support the inclusion of migrants and people with migrant background in sport clubs as volunteers and, at the same time, to cover the current need of clubs have to attract more volunteers.

In our fieldwork work with migrant women from around the world, we have noticed that it is difficult for migrant women to find their own way in sports clubs as participants or as parents of a participant.

Thanks to Monaliiku's expertise in integrating migrant women over the past decade, we strongly believe that both volunteers and sports clubs will benefit from this initiative and that it will create a richer and more diverse community in Helsinki's sports clubs.

This important project is possible due to the funding from Helsinki City.

Why become a volunteer?

Being a volunteer makes people feel useful. It allows them to feel part of the community which is really important for women who have just moved to a new country. 

Moreover, volunteering is also a great way to improve one's professional skills and to learn more about ourselves and others in a friendly environment and to increase one's network.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Who can be a volunteer in our project? 

The idea is to look for migrant women over 18 who are passionate about sport, who want to get involved in sports clubs but don't know how. Women who are ready to give a bit of their time to be part of a community.

If you want to register for this project, click here.

How does it work? 

First, we asked Helsinki-based sports clubs to complete a questionnaire to understand their needs.

Then, we will launch our marketing campaign to seek volunteers for this project, from April 17th to May 19th 2023.

We will also create training materials that will consist of concrete recommendations and measures to help migrants easily get involved in the activities of sports clubs.

After recruiting the volunteers, they will participate in a training. The training date is 10.08.2023. It will last one evening and we will be offering food and beverages. This training will be organized for project volunteers to facilitate their integration into sports clubs. 

Monaliiku will also organize trainings for sports clubs so they will be better prepared when working with people with migrant background. 

After the training, volunteers will naturally be integrated into sports clubs during autumn 2023.

---------------------------------

Are you a migrant person who would like to VOLUNTEER in a sport club, and you need more information about that? 

Or are you representing a SPORT CLUB willing to join our project? 

Please contact us!

__________________________________

Hankkeen yhteystiedot / Contact details for project

Claudia Nystrand
suomi, englanti, ruotsi, romania
claudia.nystrand@monaliiku.fi
+358 50 590 6345                              
Sahro Botan
suomi, englanti, somali, arabic
sahro.botan@monaliiku.fi