Monaliiku/About us

Monaliiku on ainutlaatuinen kansalaisjärjestö, joka mullistaa monikansallisten naisten sosiaalisen osallisuuden tarjoamalla heille mahdollisuuden olla aktiivisempia yhteiskunnassa 

Tehtävämme on edistää naisten ja tyttöjen hyvinvointia liikunnan avulla taustasta, uskonnosta tai kansallisuudesta riippumatta. 

Arvomaailmamme pohjalta pyrimme lisäämään sukupuolten tasa-arvoa, naisten vaikutusmahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia. Toimintamme tähtää myös vähentämään syrjintää kansalaisyhteiskunnassa.

Keskeisimpiin arvoihimme kuuluu: 

  • luottamus
  • urheilu ja liikunta 
  • kunnioitus 
  • tieto ja tuntemus 
  • verkostoituminen 
  • tuki 
  • erilaisuus 
  • kommunikaatiotaidot 

Kohtaamme päivittäin naisia eri puolilta maailmaa ja erilaisilla kulttuurisilla taustoilla. Tavoitamme toiminnassamme noin 250 naista perheineen viikossa. Luomme monikansallisille naisille turvallisen ympäristön liikkua ja harrastaa urheilua. Asiantuntevan henkilöstön ja vapaaehtoisten voimin pyrimme löytämään juuri oikean liikkumisen vaihtoehdon jokaiselle. 

Me välitämme ja teemme kaiken intohimolla ja sydämellä. Omaamme laajan tuntemuksen maahanmuutosta, liikunnasta sekä urheilusta. Toimimme ratkaisukeskeisesti ja tiedämme että ratkaisujen löytäminen on aina prosessi, jossa kaikki sidosryhmät ovat mukana. Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa ratkaisua. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja olemme aina valmiita etsimään keinoja vastaamaan syntyviin tarpeisiin. Matalan kynnyksen toiminnassamme prosesseja on muokattu yksinkertaisemmiksi, jotta ne olisivat osallistavampia vaarantamatta laatua, standardeja tai periaatteita.


Hankkeet ja urheiluryhmät

Elämäni Kunnossa 

Monaliikun vakiintunein toiminta, Elämäni Kunnossa, tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun maahanmuuttajanaisten terveyden ja elämänlaadun parantamiseen luomalla eri toimijoiden verkoston. Toiminnan tavoitteena on maahanmuuttaneiden naisten terveyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä elämänlaadun parantaminen. Hankkeessa osallistujille tarjotaan mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan kerran viikossa, terveyskartoituksiin, asiantuntijoiden johtamiin keskusteluihin terveyteen liittyvistä aiheista sekä perusruokakursseihin. 

Lue lisää toiminnasta 

Urheiluryhmät ja tapahtumat 

Tarjoamme kattavan valikoiman liikuntaryhmiä kaiken tasoisille liikkujille. Tutustu tarkemmin viikko-ohjelmaan ja tule mukaan!  

Lisäksi järjestämme urheilutapahtumia, jotka tuovat yhteen henkilöitä erilaisilla kulttuurillisilla taustoilla. 

Lue lisää toiminnasta

Jäseneksi 

Haluatko edistää monikansallisten naisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaista mahdollisuutta olla mukana kansalaisyhteiskunnassa? Hienoa! Pyrimme aktiivisesti lisäämään jäsenjärjestöjemme ja henkilöjäsentemme määrää. Jäseneksi voi hakea joko järjestö tai yksityishenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  Hae jäseneksi täältä. 

Jäsenhinnasto: 

Yksityishenkilö: 10€/ vuosi 

Järjestöt ja yhdistykset: 20€/ vuosi 


”Usko liikuntaan ja urheiluun ihmisiä yhdistävänä ja hyvinvointia edistävänä tekijänä”