Swimpower 2021

For English scroll down

Tule mukaan ja tee hyvää, anna monikansallisille naisille uinnin supervoima!

 • Moni muualta muuttanut nainen ei ole ikinä elämässään ollut kosketuksissa veden kanssa monien eri syiden takia. siksi keräämme varoja monikansallisten naisten uintikurssien kustannusten kattamiseksi, kuten turvallisen hallin vuokraamiseen #swimpower kampanjalla.

- - - -

 • Kaikki varat käytetään monikansallisten naisten uimakurssien kustannuksiin.

- - - -

 • Pienillä teoilla on suuret vaikutukset ja jokainen euro vie monikansallisia naisia lähemmäksi aktiivista ja tasa-arvoisempaa elämää pandemian jälkeen. 

- - - -

 • Ilman tukeasi joudumme luopumaan uintikursseistamme. 


- - - -

 • Pääset tukemaan kampanjaa linkistä.
 • Mikäli haluat lahjoittaa eri summan kuin vastikkeissa on määritelty, voit myös lahjoittaa haluamasi summan suoraan
  tilille: FI49 5723 0220 5086 47 
  Viesti: Swimpower kampanja

- - - -

Suomalaiset omaavat monien hienojen ominaisuuksien lisäksi uinnin supervoiman, jonka haluamme jakaa ja opettaa monikansallisille naisille.  

Niin tuttu ja ihana elementti on monille maahanmuuttajanaiselle vieras ja jopa pelottava.

Teidän avullanne, haluamme tarjota matalan kynnyksen uintikursseja osaavan ohjaajan opastuksella, maahan muuttaneiden naisten ehdoilla heidän kulttuureitaan kunnioittaen. Kurssit on tarkoitus järjestää syksyllä tai koronarajoitteiden ja viranomaisten salliessa.

Tarkoituksemme on myös auttaa monikansallisten naisten paluuta normaaliin arkeen tutuilla ja turvallisilla uintikursseilla, joissa naiset kokevat tulevansa turvalliseksi, nähdyiksi, kuulluiksi sekä kohdatuiksi, Ihminen ihmisenä.

Uinti on minulle elintärkeää. oppiessani uimaan olen saanut lisää itsevarmuutta, sekä hyvinvointini on kohentunut, uidessa en stressaa tai tunne pahaa oloa, se auttaa minua nukkumaan paremmin. haluan opettaa lapsiani uimaan, jotta voimme uida yhdessä kesällä. jonakin päivänä haluan itse olla uimaopettaja ja auttaa niitä, jotka eivät osaa uida.
- Monaliikun alkeiskurssin osallistuja
 

80 prosenttia vuonna 2020 uintikursseillemme osallistuneista naisista koki uintikurssimme luotettaviksi, tehokkaiksi sekä kunnioittaviksi. Yleisin syys osallistua kursseillemme oli mahdollisuus oppia uimaan turvalliseksi koetussa ympäristössä. 
 

Viime vuosina uimataito ja vesiliikunta ylipäätään ovat korostuneet fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. uimataito ehkäisee vaaratilanteita ja voi pelastaa henkiä. 

Korona aika on vaikuttanut voimakkaasti koko maailmaan. Normaali arki muuttui hetkessä täysin erilaiseksi ja monien alojen toimijat joutuivat muuttamaan strategioitaan vauhdilla. Myös järjestöihin iskenyt vaikutus näkyy monella tasolla esimerkiksi rahoitusten määrissä.  

Liikunnan merkitys on korostunut pandemian aikana. Ihmiset ovat joutuneet etsimään luovia tapoja sekä yhteydenpitoon, että liikunnan järjestämiseen. Vaikutukset näkyvät myös monikansallisilla naisilla, joiden arkiliikunta ja -aktiivisuus väheni huomattavasti. Liikuntatottumukset ja harrastukset lakkautettiin nopeasti ja elämä rajoittui neljän seinän sisään.

TEHTÄVÄMME ON YHÄ EDISTÄÄ MONIKANSALLISTEN NAISTEN UIMATAITOA JA JAKAA UINNISTA SAATAVAT FYYSISET, PSYYKKISET SEKÄ SOSIAALISET HYÖDYT MAHDOLLISIMMAN MONEN NAISEN KANSSA.

Ryhmämme ovat hallista riippuen 12- 17 paikkaisia ja jopa suurimpien kurssien ryhmiin jonotusaika on pitkä. Mikäli joudumme lakkauttamaan kurssimme moni nainen jää tyhjän päälle. Useat osallistuvat ryhmiimme esimerkiksi lääkärin suosituksesta, sillä vesiliikunta toimii apuna painonhallinnassa ja on nivelystävällinen liikuntamuoto. 

Järjestämme vuosittain uintikursseja yli 300 naiselle, kuudessa eri tasoisessa ryhmässä, jotka harjoittelevat 7-8 eri sarjassa.

Uintikurssimme koostuvat alkeiskurssista, jatkokurssista, vapaauintikurssista sekä vesiliikuntakurssista. 

Kiitos lahjoituksestasi!

Rahankeräyslupa : Keräysnumero on RA/2020/722

Voimassa: 06.05.2021 - 05.08.2021

Join us in our efforts and support migrant women the get the superpower of swimming


 • Swimming skills are a superpower. We raise funds to cover the costs of a multinational women's swimming school. By donating, you support multinational women in learning swimming skills and on their journey towards an equal and active life.

- - - -

 • Small actions can have a major impact and every euro brings migrant women closer to an active and more equal life after the pandemic 

- - - -

 • Without your support, we will have to close our swimming courses

- - - -

 • All funds will be used for the swimming courses for migrant women, such as for example renting safe swimming pools. 

- - - -

 • SUPPORT THE CAMPAIGN HERE.
 • We appreciate any sum of money you want to donate. Incase you would like to donate different amount please use account:
  FI49 5723 0220 5086 47 and message: Swimpower campeign

In addition to many great qualities, Finns have the superpower of swimming, which we want to share and teach to multinational women.

In recent years, swimming skills and water sports in general have become more important in terms of physical and mental well-being. swimming skills prevent dangerous situations and can save lives.

The corona period has had a strong impact on the whole world. Normal everyday life became completely different in an instant, and operators in many fields had to change their strategies quickly. The impact on organisations is also visible on many levels, for example in the amount of funding.

The importance of physical activity has become more important during the pandemic . People have had to look for creative ways both to communicate and to organise physical activity. The effects are also visible for multinational women, whose daily physical activity and activity decreased considerably. Exercise habits and hobbies were quickly discontinued and life was confined to four walls.

Our task remains to promote the swimming skills of multinational women and to share the physical, psychological and social benefits of swimming with as many women as possible.

We want to help women return to normal everyday life with familiar and safe swimming courses where women feel safe, seen, heard and encountered, Human as a person.

Help us help others and get women the superpower of swimming.

Depending on the hall, our groups have 12-17 seats and even the groups on the largest courses have a long waiting time. If we have to stop our course, a lot of women will be left with nothing. Many participate in our groups, for example, on the recommendation of a doctor, as water exercise assists in weight management and is an articulated form of exercise. 

Every year, we organise swimming courses for more than 300 women, in six different levels of groups that train in 7-8  different series.

Our swimming courses consist of a beginners' course, a follow-up course, a freestyle course and a water sports course.

Thank you for your donation!


Fundraising permis: RA/2020/722

Valid from: 06.05.2021 - 05.08.2021