Helsinki

Kevään 2024 liikuntaryhmät/Sport Groups Spring 2024

Liikuntaryhmät Helsingissä Keväällä 2024 ovat / Sport groups in Helsinki during Spring 2024 are:

Klikkaa vasemmalta ryhmää, mihin haluat osallistua/ Click left on the group you want to participate in