Helsinki

Syksyn 2024 liikuntaryhmät/Sport Groups Autumn 2024

Liikuntaryhmät Helsingissä Syksyn 2024 ovat / Sport groups in Helsinki during Autumn 2024 are:

Klikkaa vasemmalta ryhmää, mihin haluat osallistua/ Click left on the group you want to participate in.