Ikänaiset Liikkeelle

Hanke edistää iäkkäiden maahanmuuttajanaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia monipuolisen liikunnan avulla. Useat maahanmuuttajataustaiset naiset eivät harrasta riittävästi liikuntaa eikä heille sopivia liikuntapaikkoja ole tarjolla. 

Päätavoitteena on edistää maahan muuttaneiden naisten fyysistä hyvinvointia erilaisten liikuntamuotojen avulla. Fyysisen aktiivisuuden parantuessa jokapäiväisen arjen toiminnot helpottuvat ja kotona asuminen on mahdollista pidempään.  

Hankkeessa järjestetään vain naisille suunnattuja ryhmiä, joissa on ohjattua liikuntaa kolme kertaa viikossa; etäjumppa, jumppa ja vesivoimistelu. Lisäksi naisia aktivoidaan osallistumaan Monaliikun muihin urheiluryhmiin.

Ryhmätoiminnan etuna on sen sosiaalisuus, jolloin ryhmään osallistuneiden sosiaaliset kontaktit lisääntyvät. Myös psyykkinen hyvinvointi paranee monilla aktiivisesti ryhmätoimintaan osallistuvilla. Ryhmissä käytetään selkeää suomen kieltä, jolloin osallistujien kielitaito paranee.

Hankkeen tavoite on myös tiedon lisääminen aktiivisen elämän positiivisista terveysvaikutuksista iäkkäille maahan muuttaneille naisille sekä heidän perheilleen. 


Hankkeen yhteystiedot/Contact details for the project

Claudia Nystrand

0505906345
claudia.nystrand@monaliiku.fi             

Ilmoittautuminen ryhmiin ja lisätiedot

Soita: 0505906345 (soittoajat: ma-pe klo 9-16)

TAI lähetä WHATSAPP-viesti:
0505906345

Sähköpostitse:
claudia.nystrand@monaliiku.fi

                                                                                                        

Ikänaisten retki Korkeasaareen keväällä 2022.
Ikänaisten retki Harakan saareen syksyllä 2021.
Ikänaisten retki Harakan saareen syksyllä 2021.
Ikänaisten Jumppa torstaisin.
Ikänaiset Liikkeelle- hanke.
Ikänaiset Liikkeelle vesiliikunta.