SwimPower

Tiesitkö ?
Swimpower on toiminut vuodesta 2020 ja vuosittain kursseillemme osallistuu yli 350 naista! 
 
 

(English below)
Swimpower edistää uinnin supervoimaa!

Mikä on Swimpower?

Swimpower on etenkin maahan muuttaneille naisille suunnaattu uimataitoa- ja vesiliikuntaa tukeva projekti. 
 

Projektin sisällä järjestetään: 

 • Vesipelkokursseja
 • Alkeiskursseja
 • Jatkokursseja
 • Vesiliikuntakursseja 
 • Uimaopettajakoulutukseen valmistavia kursseja. 

  Käytännön uimataitoa tukevien kurssien lisäksi projekti luo muille uinnin toimijoille materiaalipankkia, kartoittaa uinnin yhteiskunnallisia vaikutuksia ja luo mahdollisuuksia monikansallisille naisille työllistyä vesiliikunta alalla. 

 

Projektin tarve 

Monet maahan muuttaneet naiset eivät osaa uida tai ole koskaan olleet vedessä. 
Uimataito ei tällä hetkellä ole mahdollinen kaikille uskonnollisten, kulttuuristen ja ekonomisten haasteiden vuoksi.
Uinnista saatavat fyysiset, psyykkiset sekä sosiaaliset hyödyt jäävät usein kohderyhmältä kokematta, mikä näkyy myöhemmin yhteiskunnallisissa kustannuksissa esimerkiksi terveystoiminpiteissä, mielenterveyden ongelmissa sekä eristäytymisenä yhteiskunnasta. 

Naisten ja etenkin äitien uimataidon tukeminen on avainasemassa sukupolvet ylittävään tasa-arvoon ja hukkumiskuolemien ennaltaehkäisyyn. 

Rahoitus
Swimpower sai vuonna 2024 ensimmäisen valtionrahoituksen Opetus- ja kulttuuri Ministeriöltä. 
 

 

Swimpower promotes the super power of swimming!

What is Swimpower?

Swimpower is a project that supports swimming skills and water sports, especially for multicultural women. 
 

The project  includes:

 • Fear of water courses
 • Beginner swimming courses
 • Advanced swimming courses
 • Water sports courses
 • Courses preparing for swimming instructor training.

In addition to courses that support practical swimming skills, the project creates a material bank for other swimming operators, maps the society effects of swimming and creates opportunities for multicultural women to find employment in the aquatics field.

 

The need for the project

Many women who immigrated to the country do not know how to swim or have never been in the water. 
The ability to swim is currently not possible for everyone due to religious, cultural and economic challenges.
The physical, psychological and social benefits of swimming are often not experienced by the target group, which is later reflected in social costs, for example health measures, mental health problems and isolation from society.

Supporting the swimming skills of women, and especially mothers, is key to cross-generational equality and the prevention of drowning deaths.

Funding
In 2024, Swimpower received its first state funding from the Ministry of Education and Culture of Finland.

Hankkeen yhteystiedot / Contact details 

Margareta Toivanen, koordinaattori 
Puhelin/ Whatsapp 0503573394
margareta.toivanen@monaliiku.fi