Elämäni kunnossa/Fit4Life (English below)

Fit4Life-hanke: Maahan muuttaneiden naisten terveyden edistäminen ja elämänlaadun parantaminen maahanmuuttajanaisille

Fit4Life-hanke on omistautunut edistämään terveyttä, ehkäisemään syrjäytymistä, parantamaan sosiaalista hyvinvointia ja elämänlaatua maahan muuttaneiden naisten keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on luoda kattava tukiverkosto, johon osallistuu useita sidosryhmiä terveellisemmän ja osallistavamman yhteisön edistämiseksi, vastaamalla tämän ryhmän erityistarpeisiin.

Lähestymistapamme

Yhteistyössä useiden kumppaneiden kanssa Fit4Life-hanke keskittyy terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttaviin keskeisiin tekijöihin, kuten liikuntaan, ravitsemukseen ja sosiaaliseen osallistumiseen. Integroimalla nämä elementit tarjoamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan terveyden edistämiseen.

Ohjelman kohokohdat

Fit4Life-hankkeen osallistujat hyötyvät laajasta valikoimasta toimintoja, jotka on suunniteltu parantamaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan:

 • Terveyskyselyt: Säännölliset arvioinnit terveyden edistymisen seuraamiseksi ja arvioimiseksi.
 • Ohjattu liikunta: Viikoittaiset ohjatut liikuntatunnit fyysisen kunnon edistämiseksi.
 • Ryhmäkeskustelut: Ohjatut keskustelut kokemusten jakamiseksi ja yhteisön tuen rakentamiseksi.
 • Ravitsemusluennot: Informatiiviset istunnot ravitsemuksesta ja terveellisistä ruokailutottumuksista.
 • Teemapäivät: Erityistapahtumat, jotka keskittyvät erilaisiin terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueisiin.
 • Stressinhallintatilaisuudet: Tekniikat ja strategiat stressin hallitsemiseksi ja mielenterveyden parantamiseksi.

Odotetut tulokset

Fit4Life-hankkeen tavoitteena on saavuttaa seuraavat tulokset:

 • Parantunut terveys: Osallistujien fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantaminen.
 • Parempi integraatio: Maahanmuuttajanaisten integraation edistäminen paikallisyhteisöön.
 • Lisääntynyt tietoisuus: Tietoisuuden lisääminen terveysasioista ja saatavilla olevista resursseista.
 • Verkostoituminen: Vahvan verkoston rakentaminen eri alojen toimijoista.
 • Räätälöidyt ratkaisut: Yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöityjen ratkaisujen tarjoaminen.
 • Erityisten ongelmien tunnistaminen: Tiedon ja tuen tarjoaminen erityisten terveysongelmien ratkaisemiseksi.
 • Innovatiiviset liikunnan mahdollisuudet: Uusien ja kiinnostavien liikunan mahdollisuuksien esittely.

Fit4Life Project: Promoting Health and Enhancing Quality of Life for Migrant Women

The Fit4Life project is dedicated to promoting health, preventing social exclusion, enhancing social well-being, and improving the quality of life for immigrant women. By addressing the specific needs of this group, the project aims to create a comprehensive support network involving various stakeholders to foster a healthier and more inclusive community.

Our Approach

Through collaboration with multiple partners, the Fit4Life project focuses on key factors that influence health and quality of life, including physical activity, nutrition, and social participation. By integrating these elements, we provide a holistic approach to health promotion.

Program Highlights

Participants in the Fit4Life project will benefit from a wide range of activities designed to improve their health and well-being:

 • Health Surveys: Regular assessments to monitor and evaluate health progress.
 • Supervised Exercise: Weekly guided exercise sessions to promote physical fitness.
 • Group Discussions: Facilitated conversations to share experiences and build community support.
 • Nutrition Lectures: Informative sessions on nutrition and healthy eating habits.
 • Theme Days: Special events focusing on various aspects of health and wellness.
 • Stress Management Sessions: Techniques and strategies for managing stress and improving mental health.

Expected Outcomes

The Fit4Life project aims to achieve the following results:

 • Improved Health: Enhanced physical and mental well-being for participants.
 • Better Integration: Facilitating the integration of migrant women into the local community.
 • Increased Awareness: Raising awareness about health issues and available resources.
 • Strengthened Networking: Building a robust network of actors from different sectors.
 • Personalized Solutions: Offering tailored solutions to meet individual needs.
 • Specific Problem Identification: Providing information and support for addressing specific health concerns.
 • Innovative Fitness Activities: Introducing new and engaging fitness opportunities

- - - -

Hankeen yhteystiedot / Contact details for the project

Claudia Nystrand,                                                     Toiminnanjohtaja                                                                           Elämäni kunnossa - Johtava koordinaattori
050 5906345
claudia.nystrand@monaliiku.fi

Margareta Toivanen,                                                         Koordinaattori
045 1596688
margareta.toivanen@monaliiku.fi