Elämäni kunnossa/Fit4Life

(ENGLISH BELOW) Toiminnan päätavoitteena on kohderyhmien terveyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä elämänlaadun parantaminen.

Havaittujen tarpeiden perusteella tehostetaan ja monipuolistetaan maahanmuuttajanaisten terveyttä ja elämänlaatua usean toimijan yhteistyöllä ottamalla huomioon erilaisia tärkeitä näkökohtia, jotka vaikuttavat terveyteen ja elämänlaatuun, kuten liikunta, ravinto ja sosiaalinen osallistuminen.

Hankkeen avulla pystytään tarjoamaan kokonaisratkaisun maahanmuuttajanaisten terveyden ja elämänlaadun parantamiseen luomalla eri toimijoiden verkoston.

Hankkeessa osallistujat osallistuvat:

 •     terveyskartoituksiin
 •     ohjattuun liikuntaan kerran viikossa
 •     ryhmäkeskusteluihin
 •     ruokaluentoihin
 •     teemapäiviin
 •     perusruokakursseihin


Hankkeen arvioituja tuloksia

 •     parantunut terveys
 •     parempi integraatio
 •     tietoisuuden lisääminen
 •     verkostoituminen
 •     erilaisia ​​ratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin
 •     tietoa erityisistä ongelmista
 •     eri alojen toimijoiden verkosto
 •     uusia liikuntaharrastuksia

The main objective of the project is health promotion, prevention of social exclusion, the social well-being and the improvement of the quality of life for the target group.

Based on the identified needs the health and quality of life of the immigrant women is improved  through the cooperation among several actors, taking into account the various important aspects that affect the health and quality of life, such as exercise, food and social participation.

The project will be able to offer an overall solution to improve immigrant women's health and quality of life by creating a network for the different actors in this field. 

The project participants will take part in:

 •     health surveys
 •     supervised exercise once a week
 •     group discussions
 •     food lectures
 •     theme days
 •     basic food courses


The project estimated results

 •     improved health
 •     better integration
 •     raising awareness
 •     networking
 •     a range of solutions for individual needs
 •     information about specific problems
 •     a network of actors from different sectors
 •     new fitness activities

- - - -

Hankeen yhteystiedot / Contact details for the project

Claudia Nystrand, toiminnanjohtaja
050 5906345
claudia.nystrand@monaliiku.fi

Margareta Toivanen, Toiminnan koordinaattori
045 1596688
margareta.toivanen@monaliiku.fi