Blogi

Tyttöjen liikuntakyselyn tuloksista

Julia Laakso, Girls Can! -hanke

Helsinki, 4.1.2024


Useammat tutkimustulokset viimeisten vuosien aikana ovat viitanneet vahvasti siihen, että lasten ja nuorten liikkuminen on laskenut merkittävästi. Esimerkiksi joka toinen vuosi tehtävän Liitu-tutkimuksen mukaan liikkumisen määrä on laskenut tasaisesti ja etenkin maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret liikkuvat kantaväestön ikätovereitaan vähemmän. Suurimpia syitä tälle on arvioitu olevan harrastusten kallis hinta, ja etenkin monilapsisissa perheissä, joissa tulotaso on pienempi voi olla vaikea kustantaa kaikille lapsille maksullinen harrastus.  

Monaliiku toteutti syys-/marraskuu välillä 7–17-vuotiaille tytöille suunnatun liikuntakyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa maahanmuuttajataustaisten tyttöjen tämänhetkisiä liikuntatottumuksia, mahdollisuuksia ja esteitä harrastaa liikuntaa, sekä toiveita ja motivaattoreita. Kyselystä kävi ilmi, että hieman yli puolet vastaajista eivät harrasta liikuntaa säännöllisesti. Kuitenkin vastaajat kokivat suurimmilta osin, että heidän mahdollisuutensa kokeilla uusia liikuntaharrastuksia ovat hyvät tai erinomaiset. Vastaajille ylivoimaisesti suurin syy harrastaa liikuntaa oli se, että se on kivaa. Muita syitä olivat uuden oppiminen ja positiivinen vaikutus terveyteen. Kokonaisuudessaan vastaajat toivoivat, että liikunnan harrastaminen on hauskaa ja että siihen pystyy osallistumaan edullisesti ja omia kulttuurinormeja noudattaen.  

Suurimpia esteitä oli harrastusten kallis hinta sekä tiedon puute siitä, missä voisi harrastaa. Näitä ongelmia voisi ratkaista viestimällä enemmän mahdollisista taloudellisista kompensaatioista, jotka mahdollistavat edullisen tai maksuttoman harrastamisen. Tietämystä saatavilla olevista liikuntaharrastuksista voitaisiin lisätä markkinoimalla harrastuksia monikanavaisesti. Kyselyn mukaan vastaajat haluaisivat tietoa liikuntaharrastuksista etenkin koulun ja puhelin sovellusten kautta. Kun puhutaan maahanmuuttajataustaisista perheistä, yksi ratkaisu voisi olla myös se, että näihin perheisiin suunnattaisiin monikielisempää viestintää, joka lisää tietoisuutta liikuntaharrastuksista sekä sen positiivisista vaikutuksista terveyteen.  

Liikunnanohjaajan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi sen lisäksi, että ohjaaja on nainen, kerrottiin että hyvä liikunnan ohjaaja on kannustava, tasapuolinen ja rohkaisee kokeilemaan uutta. Osalla on varmasti esimerkiksi koululiikunnan kautta syntyneitä epämieluisia tunteita ja ajatuksia liikunnasta, joita hyvä liikunnanohjaaja voi omalla toiminnallaan kumota. Saako ryhmässä kannustusta se, joka on liikunnallisesti paras, vai se, joka ylitti itsensä ja tuli paikalle? Olisi tärkeää, että liikunnan harrastamisessa keskityttäisiin luomaan toimintakulttuuria, joka ottaa huomioon lasten ja nuorten kokemukset ja luo mahdollisuuksia liikkua ilman painetta kilpailemisesta tai menestyksen tavoittelusta. Jotta intoa liikkumiseen voidaan lisätä, tarvitaan esikuvia ja ohjaajia, jotka ymmärtävät lapsia ja nuoria, sekä enemmän tietoa siitä, missä voi harrastaa edullisesti. Auttaako sekään, että toistetaan mantraa nuorison liikkumattomuudesta? Kyselyn tuloksista päätellen vastaajat ymmärtävät sen, että liikunta on hyväksi keholle ja mielelle. Keskustelun olisi hyvä keskittyä enemmän siihen, mikä liikkumattomuutta aiheuttaa ja miten niihin ongelmiin voisi vaikuttaa.  


Girls can! -hankkeessa tehdystä kyselystä on vapaasti luettavissa laajempi raportti, jonka löydät täältä

Swimming survey results

Margareta Toivanen - Toiminnan koordinaattori- Elämäni kunnossa

Helsinki, 23.08.2023

Uimataito ja vesiturvallisuus on puhuttanut paljon viime aikoina mediassa. Lasten uimataito on heikentynyt ja kesäisten uintisäiden varjopuolet ovat johtaneet valitettaviin hukkumisiin.  
Olemme järjestäneet vuosia naisille suunnattuja uimakouluja Monaliikussa. Olen itse opettanut, suunnitellut ja koordinoinut uimakouluja kauan ja aihe on tärkeä minulle työni puolesta sekä henkilökohtaisella tasolla.  
Olen etuoikeutettu ja oppinut uimaan sekä rakastamaan vettä pienestä asti. Olin kirjaimellisesti uimakoulussa ennen kuin osasin kävellä.   


Teimme puhtaasta uteliaisuudesta Monaliikussa vapaamuotoisen kyselyn uimataidosta ja turvallisuuden tunteesta vedessä keväällä 2023, ajatuksena antaa sen pomppia netissä kesälomien ajan.  
Iloiseksi yllätykseksemme saimme 71 vastausta eri sukupuolta, ikää ja kansallisuutta edustavilta ihmisiltä.  
Kysely toteutettiin anonyymina ja piti sisällään 12 uintiin ja vedessä oloon liittyvää kysymystä.  
Tulokset olivat odotettavissa sekä odottamattomia.  
Kyselymme mukaan vastanneista 19,7 % ei osaa uida. Se tarkoittaa, että joka viides ei omaa uimataitoa laisinkaan. Näin katsottuna luku on varsin suuri, varsinkin jos sitä alkaa soveltaa ympärillä oleviin ihmisiin, työkavereihin, ystäviin ja perheenjäseniin. Uimataidon omaavista 29,6 % kertoo jaksavansa uida noin 5 metriä ilman taukoa. Se on uimahallissa ison altaan päädyn ja lippujen välinen matka.  

Kyselyssä korostui lapsena uimaan oppimisen tärkeys, vastanneista- ja uimataidon omaavista 49 % oppi uimaan lapsena joko itse tai uimakoulussa. Joskin vain 2,8 % kertoo oppineensa uimaan koulussa.  
Kysyttäessä uinnin ja vedessä olon tärkeydestä vain 7 % vastanneista lisää vedessä olon ”ei ollenkaan tärkeäksi.” Eli myös uimataidottomiksi itsensä ilmoittaneista osa kokee vedessä olon tärkeäksi, vaikka ei osaisikaan uida tai pelkäisi vettä.  


Vaikuttavin ja samalla yllätyksellisin tilasto löytyy kyselyn lopusta, jossa kysyttiin kuinka tärkeää läheisten uimataito- ja turvallinen olo vedessä, on vastaajalle. Huimat 88,7 % ilmoitti läheisten turvallisuuden vedessä olevan erittäin tärkeää. Tämä korostui kaikissa kansallisuuksissa, ikäluokissa sekä sukupuolissa.  


Olen usein uimakouluissamme kuullut yleisimmäksi syyksi oppia uimaan nimenomaan syyn viettää aikaa perheen kanssa vedessä sekä pystyä pelastamaan etenkin lapset tarvittaessa riittävällä uimataidolla. Toinen yleisin syy uimakouluissamme sekä kyselyssä, miksi uintia halutaan harrastaa, liittyy omaan hyvinvointiin. Kyselyssä 53,5 % ui rentoutuakseen sekä 60,6 % koki uinnin hyvänolon lähteenä.  
Julkaisemme myöhemmin yhteenvedon kyselyn tuloksista nettisivuillamme.  
 
Uinnin sanotaan olevan etenkin Suomessa kansalaistaito, mutta tällä hetkellä se ei tunnu tavoittavan kaikkia kansalaisia. Voisin luetella sivu kaupalla syitä, miksi jokaisen ja tarkoitan jo-kai-sen tulisi osata uida edes hieman ja päästä halutessaan viettämään aikaa vedessä urheilun tai vain oleilun muodossa. Uimataitoa ei opita kirjoista vaan sille on luotava turvallinen ja välittävä ympäristö, jossa jokainen voi edetä omaan tahtiinsa. Vain uimalla oppii uimaan.  

Koordinaattorin korona-ajan liikuntavinkit

Tiia Fehrmann, Mentor on the Move-hanke

Helsinki, 14.01.2021

Maanantaina 4.1.2021 Helsingin kaupunki jatkoi Uudenmaan koronarajoituksia jatkumaan 31.1.2021 saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki yli 20-vuotiaden harrastustoiminta lakkautetaan 31.1.2021 saakka. Lisää ajankohtaisista rajoituksista voit lukea täältä.

Ensimmäinen ajatus monilla on varmastikin että  ”Voi ei! Eihän nyt voi harrastaa liikuntaa tai kokeilla uusia lajeja!”. Tämä pitää osittain paikkansa, sillä kaupungin sisäliikuntapaikat ja monet yksityiset sisäliikuntapaikat ovat sulkeneet ovensa. Liikunnan harrastamista ei pidä kuitenkaan unohtaa koronan aikana, sillä liikkumattomuudella voi olla kauaskantoiset vaikutukset tulevaisuuteen.

Alta löydät koordinaattorin korona-ajan vinkit liikkumiseen. Kokeile ja innostu!

Ulkoliikunta

Suomalaiset ovat tottuneita ulkoliikkujia ja talvi tuo esille Suomen parhaimmat puolet. Laita lämpimästi päälle ja kokeile esimerkiksi seuraavia:

  • Luistelu: Esimerkiksi Helsingissä on kymmeniä luistelukenttiä ja 9 tekojääkenttää. Jos sinulla ei ole omia luistimia, varmista etukäteen, että paikalta löytyy vuokraamo. Lisätietoa 
  • Hiihtäminen: Jos sinulla on omat sukset tai saat kaverilta lainaan, voit käydä hiihtämässä avoimilla laduilla koska vain. Voit seurata latujen kuntoa ja aukioloa täältä. Jos sinulla ei ole omia suksia, voit vuokrata sukset Suomen Ladun toimipisteessä Paloheinässä.
  • Laskettelu: Noin tunnin päästä Helsingistä sijaitsee jopa 10 hiihtokeskusta. Päivälippujen hinta vaihtelee 20 eurosta 37 euroon ja lähes kaikissa on myös välinevuokraamo.
  • Pulkkamäki: Löydä sisäinen lapsesi jälleen ja kiipeä vaikkapa Malminkartanon huipulle taikka Tähtitorninmäelle! Vinkkejä pulkkamäkiin täältä
  • Luontoretki: Luonto näyttää aivan erilaiselta talvella. Varaa siis lämmintä termariin ja eväät reppuun ja suuntaa vaikkapa Nuuksioon taikka Sipoonkorpeen. Vinkkejä ulkoilumaastoihin täältä:
  • Talviuinti: Avantouinnin uskotaan auttavan mm. astmaan ja verenkiertovaikeuksiin, hellittävän stressiä ja pitävän flunssan loitolla. Harrastus kannattaa kuitenkin aloittaa kokeneemman talviuimarin opastuksella ja etenkin sydänvaivoista kärsivän keskustella ennen avantoon pulahtamista lääkärin kanssa.  Talviuintipaikat pk-seudulla löydät palvelukartasta.
  • Fatbike-pyöräily: kiinnostaisiko sinua ”läskipyörä-ajelu” Helsingin rannikolla? Lisätietoa  

Sisäliikunta

  • Mailapelit: Mailapelejä on mahdollista harrastaa niin että 2 metrin turvaväli säilyy ja kontakti on minimissään. Muistathan noudattaa liikuntapaikkakohtaisia suosituksia ja käyttää maskia yleisissä tiloissa sekä huolehtia käsihygieniasta. Mailapelit ovat erinomaisia kokovartalon treenejä ja kehittävät silmä-käsi koordinaatiota. Kokeile siis tennistä, sulkapalloa, squashia, pingistä tai vaikkapa padelia!  Tarkista keskusten aukiolo sekä koronasuositukset keskuskohtaisesti. esimerkiksi Puhos Center pitää ovensa auki toistaiseksi: https://www.puhoscenter.fi/
  • Online-tunnit: verkko on täynnä online-liikuntaa. Valitse siis mieluisesi ja kokeile parisi kanssa samaa tuntia kotoa käsin. Voitte pitää etätapaamisen liikunnan jälkeen ja keskustella tavoitesuunnitelmaan liittyvistä asioista sekä vaihtaa kuulumiset samalla ?

- - - -


Kävellen museoihin

Christa Heikkilä

Kävellen museoihin hankkeen syyskuun ryhmän viimeinen kokoontuminen huipentui 3.10.2019 Ateneumin museossa nähtävään näyttelyyn. Hankkeen aikana osallistujia on ollut yhteensä 64. Vuoden aikana osallistujilla on ollut mahdollisuus nauttia järjestetyistä museokierroksista ryhmässä, sekä vierailla matalan kynnyksen periaatteella eri museoissa hankkeen aikana jaettavan ilmaisen museokortin avulla. Hanke on ollut Koneen-säätiön rahoittama projekti, jonka päämääriin on kuulunut muun muassa aktiivisuuden lisääminen sekä kulttuurin tuntemuksen syventäminen.  Hankkeen aikana on vierailtu muun muassa Kansallismuseossa, Sinebrychoffin taidemuseossa, Suomenlinnassa, Ateneumin taidemuseossa sekä Arabian Design museossa.  

“I have a degree in Art History, but it was so so long ago that i had anything to do with that...so it was really great to being in company of others who were happy to try and speak FINNISH and refresh and re awaken that part of my knowledge, and it was lovely to learn more about the history of Finland...as i don't have the time to do that myself, and also maybe i don't think i would go out and search for that independently myself. “ - Feedback from participant 

Monaliikun Kävellen Museoihin hankekoordinaattori Eija El-Sousi sekä opas Pirjo Vesala ovat järjestäneet yhteisiä tapaamisia joihin on kuulunut aluksi ulkoilua sekä opastettu kävelykierros museon alueella. Henkilökunta sekä vapaaehtoiset ovat kääntäneet opastuksia osalle ryhmään osallistujista. Opastetut vierailut ovat saaneet hyvää palautetta sekä ovat olleet hyvin toivottuja, jonka avulla vierailluista kohteista on voitu oppia syventävää tietoa ja historiaa. Ryhmässä toimiminen ja liikkuminen on myös annetun palautteen mukaan madaltanut kynnystä tutustua paikallisiin museoihin ja gallerioihin. Ryhmä on tarjonnut osallistujille lukuisia kohtaamisia uusien ihmisten kanssa. Kohtaamisia sekä uusia sosiaalisia kontakteja on luonnehdittu ainutkertaisiksi ja virkistäviksi.  

“Opin että Helsingissä on hyvinvointi paljon erilaisista taustoista tulevia naisia ja äitejä! Ja huomasin, että heidän kanssaan on mukava olla tekemisissä, varsinkin kun tämä oli sellainen kevyt kohtaaminen, joka ei vaatinut minulta juuri mitään vaan antoi vaan mahdollisuuden käydä yhdessä museoissa. Huomasin myös, että naiset tykkäsivät jutella paljon keskenään, koko ajan oli puheensorinaa ja kahden keskisiä keskusteluja menossa, olipa opas äänessä tai ei ?.” - Osallistujan palaute 

“Että jatkossakin järjestyisi vastaavaa. Hankkeen oppaat ja museoiden oppaat ovat tosi osaavia asiantuntevia ja projekti erittäin hyvin järjestetty. Mielelläni tulen mukaan jatkossakin, ja luotan siihen että valitaan kiinnostavia paikkoja, joihin ei ehkä itse tuli mentyä. Kuten Arabian museoon tuskin olisin yksin mennyt, ja kuinka kiinnostavaa siellä oli!“- Osallistujan palaute 

“Olen käynyt Kiasmassa ja tulen varmasti käymään jatkossakin monessa paikassa.” - Osallistujan palaute 

Hankkeelle on toivottu kovasti jatkoa, sekä palautetta on vastaanotettu liittyen kohteisiin, joihin toivottaisiin järjestettyjä vierailuja tulevaisuudessa. Kysyntää varmasti on samankaltaiselle produktiolle, hankkeen on koettu tarjoavan huomattavan kulttuurillisen pääoman lisäksi sosiaalista tukea ja vahvistavan osallisuuden sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hankkeella on potentiaalia kasvattaa maahanmuuttajataustaisten sekä monikulttuuristen naisten edellytyksiä ottaa osaa eritasoiseen kansalaistoimintaan ja sen muotoihin.  

“Kiitos! Oli hienoa päästä mukaan. Aloitin eläkkeellä olemisen nyt elokuun alusta ja päivät ovat kovin tyhjiä. Esim tuo Kansallismuseo- päivä oli ihan mahtava kokonaisuus, olin tosi iloinen kun tulin kotiin! Minua virkistää oppia uutta ja tutustuin muutamiin naisiin alustavasti, luultavasti ainutkertaiseksi eli jatkoa ei varmaankaan tule, mutta ainutkertaisetkin tapaamiset ovat kovin arvokkaita. Virkistävät. Ihminen on sen verran sosiaalinen eläin että kaipaa muita ihmisiä ja uudessa elämäntiöanteessani en vielä ole ehtinyt luoda uusia rutiineja joten tämä projekti oli tosi kiva!” - Osallistujan palaute 

“Kun Monaliikusta kysyttiin, haluaisinko tulla mukaan Kävellen museoihin- tapahtumiin roolinani paikallinen tuntemus ja kiinnostus asuinympäristööni, en epäröinyt hetkeäkään. On ilo olla mukana sellaisessa, mihin todella itsekin uskoo. Paikallinen historia, paikallistuntemuksen lisääminen on ihan kenelle tahansa tärkeää ja siihen kun ympätään vielä liikunta ja Museokortti, on paketti valmis.

Hienointa tässä on minusta yhteisöllisyys, olemme yhdessä tutkailemassa kaupunkiamme, vertaisina.“  - Pirjo Vesala 


Hanke vastaa toiminnallaan eritasoiseen kumppanuustoiminnan kehittämiseen sekä Helsingin toimintakentän elävöittämiseen. Elinvoimaisuutta voidaan kasvattaa lisäämällä maahanmuuttajataustaisten tietoisuutta elinympäristöstä sekä tapahtumista. Osallistavat hankkeet ovat idyllisiä lisäämään maahanmuuttajataustaisten vaikuttamismahdollisuuksia sekä aktiivisuutta.  Kävellen museoihin hanke on edistänyt kulttuurin sekä vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia, tarjoamalla osallistujille ilmaisen museokortin sekä informoimalla mahdollisista tapahtumista.  

Discover football event in Berlin

Eija El-Sousi, Ayisat Yusuf-Aromire

Monaliikun pääliikunnanohjaaja Ayisat Yusuf-Aromire osallistui viime viikolla 04.12.-09.12. Berliinissä Discover Football Female Soccer Empowerment-konferenssiin. Konferenssin ideana oli tuoda 10 nuorta johtajaa ja 10 nuorta aktivistia ympäri maailmaa jakamaan heidän kertomuksia, tuntemuksia ja ideoita, ja rakentaa strategioita edistämään naisten oikeuksia jalkapallossa. 

Konferensissa Ayisat osallistui erilaisiin työpajoihin, jossa ideana oli jakautua 5 hengen ryhmiin ja ratkaista erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä liittyen naisten jalkapallon historiaan. Hän osallistui myös yhteiseen jalkapalloturnaukseen.

Ayisat jakaa omia kokemuksia konferenssista alla olevassa tekstissä.

Discover Football female soccer empowerment conference started in Berlin , 10 young leaders and 10 young activists from around the world that share their stories, knowledge and idea and build strategies and common voice to advance women’s football right.

It was a good moment, nice event with all the diversity of nationality from 20 different countries where we have 10 mentors and 10 mentees.

Mentor, Mentee- Building Future, Learning together. Of Course we won’t have all the answer, but we are willing to share what we know and grow together.

Great presentation forms different organizations, wonderful topic on How to give the women’s Football a boost, checking our knowledge about the history of women’s football, to remind us of the strength on the field and finally to kick the ball. All the elements of the workshop were very useful, By Caro Brund from DOSB.

We had a football tournament with Caroline Kunschke.

Personally I love her training secession reason because for me it was something totally different and very important that I have to implement it during my training secession it’s a blindfold training on how to get people with health issues or disability involve in sport and how to make them happy and being inclusive in the society.

An everlasting connection, learning from each other with a share passion, common goal for football and women empowerment.


Helsingissä, 11.12.2019

Monaliiku's Swimming groups 

Samira Assad-Zadeh-Yassamani

On Saturdays the women groups meet at Kinapori Service Center for their weekly water aerobics class. There are three types of classes available to meet the fitness level of every individual: beginners, intermediate and advanced. Each water aerobics class lasts for 45min, after which there is a possibility of free swimming and/ or hydromassage for another 15min. After each class there is a possibility for the women to go to the sauna. 
On the other hand, on Sundays the groups meet at Valkea Talo, and these classes are targeted for individuals who would like to learn how to swim.     The classes are divided into three categories: Beginners 1, Beginners 2 and Basics Course. Likewise, here women can go to the sauna after the class.

 Majority of the immigrant women come from a Muslim background and have fewer opportunities to participate in daily sport activities that are oriented for females only. Being part of the weekly swimming classes is not only a privilege because of the multiple health benefits, but it is as well considered to be a recreational activity where the women get a chance to exchange about their overall well-being.

  Water sports is a great form of exercise, as it works almost every part of the human body. It helps one to stay healthy and energized, in addition it supports the immune system against chronic diseases. Individuals who for example suffer from diabetes or chronic heart disease require major lifestyle changes to keep their overall health in balance. Water sports, or even simply floating on water and doing light exercises help to lower stress levels, which is good for the health of the heart. Water activities and swimming facilitates the use of affected joints without overstraining them, as water is gentle and naturally sootheans achy joints. Hydrotherapy is a preferred treatment option for people who are suffering from rheumatoid arthritis.

 When interviewing the participants about their experience they had from attending the swimming classes, their responses included statements such as: “I always had pain in my shoulders to the extent that I could not even raise my arm, now ever since attending the swimming classes I am pain-free”, “I suffer from rheumatism, whenever I am moving in the water I have no pain at all, and my overall health condition has improved” or “I broke my leg and I am still recovering from the after effects of my operation, moving in the water helps to re-establish my muscles again after laying in hospital bed for six months”.

 Some participants had Aquaphobia, but they were able to overcome their fears and now swim freely in the water. The amount of time that one requires to learn to swim varies from person to person. While some women learn how to swim within one course (7-8 weeks), others take up to two years. Yet, the entire process is truly rewarding to the participants, it not only makes them feel physically more empowered but mentally as well.

 Usually, physical exercise lightens up the mood as it spreads endorphins in the body. Yet when exercise is done in the water, it is unique - your muscles will relax and you start to feel light.

Valkea talo's Swimming pool

Mentor on the Move- Kick Off- Event

Tiia Fehrmann

Mentor on the Move-liikunnallinen mentorointiohjelma potkaistiin käyntiin lauantaina 21.9.2019 MOW-Arenalla. Päivän aikana aktorit ja mentorit pääsivät tutustumaan tarkemmin mentorointiin ja liikunnallisen mentorointiohjelman hyötyihin, joogaamaan ja syömään hyvin. Mentoroinnista kertomaan saapunut Heli Alen tarjosi motivaatiota ja työkaluja menestyvän mentorointisuhteen luomiseksi, kun taas hankekoordinaattori ohjasti osallistujia tavoitesuunnitelmien tekoon.

Aamuisen odottavan tunnelman jälkeen ja aktoreiden sekä mentoreiden tavattua huone täyttyi puheensorinasta ja positiivisuudesta. Ryhmän reipas asenne urheiluun ja yhdessä tekemiseen, sekä kulttuurien kohtaamiseen oli iloista seurattavaa. Innolla jäämme odottamaan, mitä osallistujat keksivät yhdessä mentoripareina, sekä ryhmänä ? :-) 

Helsingissä 25.9.2019

Kävellen museoihin

Pirjo Vesala

Kun Monaliikusta kysyttiin, haluaisinko tulla mukaan Kävellen museoihin- tapahtumiin roolinani paikallinen tuntemus ja kiinnostus asuinympäristööni, en epäröinyt hetkeäkään. On ilo olla mukana sellaisessa, mihin todella itsekin uskoo. Paikallinen historia, paikallistuntemuksen lisääminen on ihan kenelle tahansa tärkeää ja siihen kun ympätään vielä liikunta ja Museokortti, on paketti valmis.

Omakohtainen kokemus museokortista on ollut hyvä, se on mahdollistanut spontaanit poikkeamiset museoihin, ei ole tarvinnut raivata koko päivää aikaa, vaan museoissa on voinut alkaa pistäytyä ja halutessa palata samaan näyttelyyn uudelleen. Toivon, että muutkin löytävät pistäytymisen riemun arkea piristämään. Kävellen museoihin – hankkeessa osallistujat saavat itselleen museokortin ja oppivat sen käytön neljän eri yhteisen kävelykierroksen aikana.  Moni osallistuja toteaakin, että nyt meillä on ohjelmaa, voimme lähteä lasten tai koko perheen voimin museoihin.

Arjen ympäristöinä ovat tulleet tutuksi mm. Arabian rantapuisto, sen arkkitehtuuri, kurkistukset avoimiin pihoihin ja niiden omintakeiseen taiteeseen, monille tuntematon, mutta nyt helposti lähestyttävä raitiovaunumatkan päässä keskustasta. Arabian Design-museossa monet keraamiset astiat olivat jo ennestään tuttuja ja suosittuja, mutta paljon myös uutta ja ennennäkemätöntä meille kaikille löytyi. Aika moni totesikin, että olisiko koskaan tullut lähdettyä Arabiaan.

Töölönlahden kierroksella tuli tutuksi keskeiset kulttuurirakennukset : entisen postitalon historia, Oodi, Kiasma, Musiikkitalo, Finlandiatalo ja Ooppera. Kovasti ilahdutti myös tieto, että Töölönlahden voi kävellä myös turvallisesti ympäri ja nauttia keskustan alueen yhdestä kauneimmasta luontokohteesta.  Kansallismuseossa pääsemme kaikki kokemaan Suomen historiaa ja yhteiskunnan kehityskulkua, ja eri aikaukausien halleissa vierähtää pitkät tovi. Suomalaisen yhteiskunnan ymmärtäminen voi olla piirun verran helpompaa, kun näkee näyttelyiden arjen esineitä, pukuja ja paljon muuta.

Hienointa tässä on minusta yhteisöllisyys, olemme yhdessä tutkailemassa kaupunkiamme, vertaisina.

Jos tulee kysymyksiä, mihin ei ole sillä hetkellä vastausta, voidaan kaivaa kännykkä esiin ja etsiä tieto meidän kaikkien jaettavaksi. Haluan näillä kävelyillä rohkaista kaikkia uteliaisuuteen, kurkkimaan kaupungin sykkeen keskellä sisäpihoille, kivijalkagallerioihin ja sitten niihin museoihin: ystävien, perheen, lasten kanssa tai vaikka arjen luksuksen suominen vain itselleen taidetta katsellen.

Suomenlinna retki

She Football Festival – by women, for women

Haneen Hashim

One of the most interesting and important event that I have attended this year in Helsinki has been the She Football Festival. Many might be wondering what makes an event that important? From my point of view, as a woman with refugee background, I can see how it is difficult and hard for migrant women to find their places here in Finland, especially places where they can do sports with other women and they can feel comfortable with their bodies and the way they dress. It is not easy to find a festival made only for Her to support her. The staff working there were women, the food has been made by women, the henna painting was done by women for women, the bracelets have been made by a woman to support Nigerian girls, because it is not easy for girls in Nigeria to do sports. In one of the projects that Monaliiku is planning they do just that, support girls by creating girls’ football teams in Nigeria to give them the opportunity to make their dreams true. The atmosphere of the festival has been so amazing and warm even though the weather was so cold in Helsinki!

I greatly liked to see all the women and their families with different backgrounds enjoying their time, eating, dancing Salsa, young and old women and men, volunteers, employees and She football´s visitors together.  We didn’t even need to have a common language, the skin color, age or religion was irrelevant. We were all happy and that could be seen on everybody’s face. Sports can make people´s life healthy, longer and happy. I believe we all need to support that kind of events/groups by participating ourselves, or by sharing posts on our social media accounts or by buying the bracelets.

Sports for everyone is very important and supporting women to start doing sports is what Monaliiku is all about. Women are not limited, they can fly and dream and one day their dreams will come true. Thank you all that participated!

Let's #BeActive -School Action Day

Yhteisöllisyyttä, jossa jokainen voi olla rohkeä ja kokeilla uusia haasteita, koska eihän sitä koskaan tiedä ellei uskalla yrittää!

Nkiru Ikegwuonu

“ Mikään ei ole arvokkaampaa kuin tämä päivä” - J.W.von Goethe

Monaliiku ry osallistui Let's #BeActive -School Action Day -tapahtumaan tiistaina 25. päivä elokuuta. #BeActive on Euroopan komission lanseeraamaa kampanja, joka on osa Euroopan urheiluviikkoa 2018. Tapahtuman tavoitteena oli saada ihmiset liikkumaan ja ymmärtämään kuinka tärkeää hyvinvointi on riippumatta siitä millainen urheilutaustasi, ikäsi tai etnisyytesi on. Kaikki liikkumaan yhdessä!

Tapahtuman järjesti Liikkuva koulu yhteistyössä alueellisten verkostojen kanssa ja rahoittajana toimi Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelma.

Tapahtuma järjestettiin Helsingissä, Töölön pallokentällä, tiistaina 25.9 klo 9-15.30. Tapahtuma oli 1.-9. luokkalaisille suunnattu aktiviteettipäivä, jossa nuoret pääsivät kokeilemaan monenlaisia urheilulajeja ammattilaisten ohjaamana. Tapahtumassa nuorilla oli mahdollisuus tutustua moniin erilaisiin lajeihin ja samalla viettää kivaa yhteisöllistä päivää muiden saman ikäisten liikkujien seurassa.

Tiistaiaamuna Töölön pallokenttä oli täynnä innokkaita nuoria, ja toimintaa oli monilla tapahtumapisteellä. Monaliiku ry järjesti nyrkkeilyä aamupäivästä ja Kangoo Jumps -kengillä hyppimistä iltapäivästä. Suunnittelimme, että nyrkkeily olisi ensisijaisesti suunnattu alakouluikäisille, koska koimme, että se voisi olla heille mielenkiintoista, eivätkä monet heistä olleet sitä aiemmin kokeilleet. Nyrkkeilyä ohjasi alan ammattilainen Nourdeen, joka on ammattinyrkkeilijä Suomessa ja samalla opiskelee Diakoniaopistossa ammattiaan. Nyrkkeily oli suunniteltu ja ohjattu hyvin. Nuoret olivat hyvin innoissaan nyrkkeilystä ja opettajatkin antoivat siitä erittäin hyvää palautetta.

Puolen päivän aikaan aloitimme Kangoo Jump tunnin. Sitä tuli vetämään Veronica Deac, joka on lisensoitu Kangoo Jumps -valmentaja. Hän toi mukana noin 50 paria Kangoo Jumps -hyppykenkiä, jotta mahdollisimman monet pääsivät testaamaan niitä. Niille jotka eivät tiedä Kangoo jumpista:

 “Kangoo Jumps -hyppykengät ovat laadukas, sveitsiläinen tuote ja ne soveltuvat kaikenikäisille, 6-90 -vuotiaille, missä ja milloin tahansa ja minkä kuntoiselle tahansa. Hyppykengät on helppo kuljettaa mukana omassa kuljetuslaukussaan, joita myydään lisävarusteina ja näin nauttia kengistä eri tilanteissa ja erilaisissa harjoituksissa.”

Tunnit olivat hyvin innostavia ja saivatkin paljon positiivista palautetta nuorilta kuten:

-“Mistä näitä hyppy kenkiä saa”,

-“Tää on paras kokemus ikinä”,

-“Kiitos kun saimme kokeilla näitä”

-”Tykkään siitä että tämmöisiä päiviä järjestetään meille, enemmän tämmöisiä”

Loppu hyvin, kaikki hyvin!:)

#BeActive -School Action Day oli hyvin onnistunut tapahtuma kelistä huolimatta. Nuoria oli paikalla monta sataa ja kaikin puolin fiilis oli erittäin hyvä! Moni heistä sanoi, että tapahtuma innosti heitä olemaan rohkeita ja kokeilemaan uusia haasteita, koska eihän sitä koskaan tiedä ellei uskalla yrittää! :)

Mielestäni tällaisia päiviä pitäisi olla enemmänkin, mutta toki tiedän, että siihen tarvitaan hyvät resurssit, aikaa ja suunnitelmallisuutta. Olen iloinen siitä, että sain olla mukana tässä tapahtumassa, joten kiitos Monaliiku ry:lle. Päivä tulee olemaan minulle myös ikimuistoinen, koska nautin yhteisöllisyydestä, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja samalla edistää omaa hyvinvointiaan.

Helsingissä, 27.9.2018

Nkiru Ikegwuonu

Sosionomiopiskelija

Kokemus kartingradalla voimaannuttaa -  ajaminen vahvisti uskoa omiin kykyihin

Kati Vertiö, 13.9.2018

Monaliiku osallistui elokuussa (23.8.) vauhdikkaaseen Girls On Track Finland -tapahtumaan Koskelan Kart in Center:issä, jonka taustavoimana toimivat Kansainvälinen Autoliitto FIA ja EU:n Erasmus+. Kansainvälisen Girls On Track  -ohjelman tavoitteena on edistää tyttöjen ja naisten asemaa autourheilussa ja madaltaa naisten kynnystä aloittaa harrastus autourheilun parissa.

Torstai-iltapäivänä Monaliikun matkassa tapahtumaan lähtivät mukaan 20 täynnä intoa ja jännitystä olevaa nuorta naisen alkua ja suurimalle osalle tapahtuma oli ensikosketus autourheiluun

En tiennyt lajista mitään joten se oli aika uutta. Siellä oli tosi hauskaa ja mukavaa. Olin tosi kiinnostunut, koska kokeilin lajia ensimmäistä kertaa. Siellä oli tosi kivaa porukkaa joka teki lajin kokeilusta paljon hauskempaa. Olisi tosi kiva päästä kokeilemaan sitä tai vaikkapa jotain vielä hauskempaa. 
                                                                                                 Amina Ismail

Iltapäivä alkoi vastaamalla kyselyyn, jossa tytöiltä kysyttiin kysymyksiä autourheiluun liittyen. Sen jälkeen lähdettiin tositoimiin sovittamalla ajopukua ja kypäriä. Tapahtuman henkilökunta opasti ja auttoivat tyttöjä pukeutumisesta ajoradalle siirtymiseen. Tunnelmaa paikan päällä piti yllä televisiostakin tuttu juontaja ja urheilutoimittaja Marko Terva-Aho. Paikalla tapahtumaa seuraamassa ja tyttöjä kannustamassa oli myös suomalainen ajoratakuljettaja Emma Kimiläinen.

Menin ensimmäistä kertaa tytöille tarkoitettuun kartingiin, se oli loistava ja ainutlaatuinen kokemus jonka jokaisen ihmisen  pitäisi tehdä ainakin kerran elämässään. Sain kutsun sinne tädin kautta. Menin sinne sukulaistyttöjen kanssa ja meillä oli erittäin hauskaa yhdessä. Aluksi minua hieman jännitti sillä karting voi olla vaarallista jos ei jarruta ajoissa, mutta se ei tullut ongelmaksi, sillä kartingin työntekijät osasivat ajoissa muistuttaa jarruttaa tietyissä kohdissa. Lopulta pääsin jyvälle siitä miten ralliautoa ajetaan. Pidin siitä että meidä kierrosten aikoja mitattiin, ja lopussa me voitiin nähdä miten itsellään meni. Ja mielestäni se on turvallista sanoa meillä kaikilla oli erittäin hauskaa. 
                                                                                                              Saara Abdi

Kypärien sovittamisen jälkeen odoteltiin radan vieressä oman ryhmän ajovuoroa ja seurattiin aikaisemman ryhmän ajosuorituksia. Jännitys tiivistyi omaa vuoroa odottaessa ja kohta lähdettiin radalle kävellen. Ennen autoon istumista ja ajovuoron alkamista tapahtuman henkilökunta opasti ryhmää auton käyttöön, hallintaan ja rataan. Perehdytyksen jälkeen istuttiin autoihin ja lähdettiin liikkeelle. Radalla ajoi aina yksi tyttö kerrallaan, jonka aikana muut odottivat vuoroaan. Ensin ajettiin harjoituskierros, jonka jälkeen ajettiin virallinen ajokierros.

Ajon jälkeen tyttöjen hymyt olivat herkässä. Jokaisen kuljettajan aika julkaistiin ruudussa, ja oma ajoaika ja sijoitus luonnollisesti kiinnostivat ajon jälkeen. Marko haastatteli muutamia tyttöjä ajon jälkeen ja moni kertoi, että ajo oli upea kokemus, vaikka aluksi jännittikin. Yksi tyttö mainitsi, että ajaminen auttoi uskomaan omiin kykyihin paremmin.

Karting oli mielestäni erittäin kivaa. Aluksi kyllä jännitti ja pelotti, että miten se tulee menemään. Jännitin turhaan sillä se meni kuitenkin hyvin ja oli erittäin hauskaa. Lopuksi saatiin myös pienet lahjapussit. Oli erittäin kiva kokemus ja menisin uudestaan. 
                                                                                                         Maryama Musse

Päivän aikana näimme upeita ajosuorituksia ja tiukkoja kurveja, ja päivän ennätys tehtiin Monaliikun ryhmässä. Näissä tytöissä on potentiaalia! Arvoitukseksi jäi tuliko seuraavassa ryhmässä uusi ennätys. Moni tytöistä kertoi mielenkiinnon kartingin ajamista kohtaan kasvaneen Girls On Track Finland -tapahtuman myötä. Toivottavasti tällaisia mahdollisuuksia tulisi lisää!