Ajankohtaista / News

Aloitustapahtuma 5.9.2020 

Mentor on the Moven mentoriparit aloittivat ohjelmassa lauantaina 5.9.2020 Zoomin välityksellä pidetyssä aloitustapahtumassa. Tutustutimme osallistujat ohjelman sisältöön ja mentoreiden sekä aktoreiden rooleihin. Lopuksi ohjaajamme Anna liikutti osallistujia hauskan verryttelyn muodossa. 

Tapahtumasta välittyi positiivinen ja innostunut yleistunnelma. On selvää, että liikunnan ja sosiaalisten suhteiden merkitys on korostunut pandemian aikana ja ihmisillä on halua kohdata toisiaan. Meillä on tänä vuonna kolminkertainen määrä motivoituneita osallistujia valmiina tavoittelemaan unelmiaan mentoroinnin sekä liikunnan tuella, ja se on upeaa! 

/ Tiia, koordinaattori

Tiedote 7.5.2019

” Me Monaliikussa emme ole opettajia vaan herättäjiä”

- Claudia Nystrand, toiminnanjohtaja, Monaliiku ry

Mentoroinnin Monet Kasvot- seminaari täytti Eurooppasalin puheensorinasta, kun erinäiset puhujat sekä seminaarivieraat kokoontuivat keskustelemaan mentoroinnin tarjoamista mahdollisuuksista maahanmuuttajanaisten aktiivisen toimijuuden, hyvinvoinnin sekä osallisuuden tukemisessa.

Sosiaalisen tuen puute ja yksinäisyys ovat suurimpia maahanmuuttajataustaisten naisten kohtaamia haasteita. Puutteellinen suomen kielen taito, vähäiset sekä piilotetut työpaikat voivat hankaloittaa työn saantia merkityksellisesti.  Päivän aikana pohdittiin mentorointia käsitteenä ja yksilöä huomioivana norminpurkutyönä tuoden esille maahanmuuttajanaisten erilaiset traditiot ja normit lähtömaassa, sekä näiden vaikutuksesta kotoutumiseen ja osallisuuteen uudessa kotimaassa.

Mentorointimaratonin aikana kuultiin kiinnostavia esittelyjä eri järjestöjen mentorimalleista.  Erityisesti pohdittiin sitä, että kuinka saada aktorit ja mentorit heille sopivimman ohjelman pariin. Jotkut mallit keskittyivät vahvasti korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ammatillisen integraation mahdollistamiseen, jotkut työttömien maahanmuuttajien osaamisen täydentämiseen ja verkostoitumisen tukemiseen, kun taas esimerkiksi Suomen Yrittäjät haluavat mentorointimalleillaan tukea ulkomaalaistaustaisten (pien)yrittäjien toimintaa Suomessa.

Paikalla oli myös kokemusasiantuntijat, jotka osallistuivat Mentor on the Move-hankkeeseen viime vuonna. Samaan aikaan kun mentoroinnissa joutuu kohtaamaan omia ennakkoluuloja, koki mentori toisen kehityksen seuraamisen antoisaksi ja merkitykselliseksi, aika-ajoin jopa itsekkääksi. Aktori puolestaan iloitsi siitä, että hänellä oli mahdollisuus keskustella suoraan ja avoimesti jonkun kanssa suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvistä normeista ja tavoista, kuten esimerkiksi eduskuntavaaleista, niin kauan kunhan vain muistaa itse olla aktiivinen.

Mentoroinnin Monet Kasvot- seminaari järjestettiin osana Monaliikun järjestämää Mentor on the Move-pilottihanketta. Hankkeen liikunnallinen mentoriohjelma on suunnattu monikansallisille naisille ja sen avulla edistetään maahanmuuttajanaisten terveyttä, työllisyyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Näkökulma-dialogi: Kansanedustaja Eva Biaudet ja yhdenvertaisuusasiantuntija ja terapuetti Michaela Moua