Shadow Boxing

ILMAINEN

Kausi: 26.08 – 09.12.2024 

Aika: Maanantaisin, kello 18:00-19:00
Paikka: Monaliikun Toimisto, Mäkelänkatu 54 B, 3.kerros, Helsinki

Varjonyrkkeily on suosittu harjoitus sekä nyrkkeilyssä että kuntonyrkkeilyssä. 

Varjonyrkkeily on fyysisen harjoittelun muoto, jota nyrkkeilijät käyttävät ensisijaisesti kehon lämmittämiseen ennen taistelua. Siihen kuuluu liikkuminen itse ja iskujen heittäminen ilmaan. Kaikki nämä lisäävät vähitellen sykettäsi ja valmistavat lihaksesi rasittavaan harjoitteluun tai 

Varjonyrkkeily voi parantaa nyrkkeilytekniikkaasi, voimaa, nopeutta, kestävyyttä, rytmiä, jalkatyötä, hyökkäystä ja puolustusta sekä yleisiä taistelukykyjäsi. 

Muutamia varjonyrkkeilyn etuja: 

 Tehostettu lihasmuisti -  Hieno harjoitus - Stressin helpotus 

Ohjaaja: Pilar Valdivia 

- - - -

FREE OF CHARGE

Season: 26.08 – 09.12.2024

Time: Mondays, at 18:00-19:00

Place: Monaliiku's Office, Mäkelänkatu 54 B, 3rd floor, Helsinki

Shadow boxing is a popular exercise in both boxing and fitness boxing. Shadow boxing is a form of physical training used primarily by boxers to warm up the body before a fight. It involves moving yourself and throwing punches in the air. All of these gradually increase your heart rate and prepare your muscles for strenuous exercise. 

Shadow boxing can also improve your boxing technique, power, speed, stamina, rhythm, footwork, attack and defense, and your overall fighting skills.

Some benefits of shadow boxing:

Enhanced muscle memory - Great exercise -  Stress relief

Instructor: Pilar Valdivia 

Ilmoittautuminen Shadow Boxing ryhmään / Registration to Shadow Boxing Group