Hae aktoriksi

Apply as a mentee

Tällä hetkellä voit ilmoittautua syksyn ohjelmaan

Ilmoittautumislomake aktoreille

Registration form for mentees

Koulutustaso / Level of education
Valitse seuraavista tämän hetkistä tilannettasi vastaava kuvaus / Choose below the option that most describes your situation at the moment
Valitse seuraavista yksi tai useampi kohta, jossa toivot saavasi tukea ja apua mentoriltasi / Choose one or more of the options that you would like to receive support and help from your mentor.
Olen valmis sitoutumaan mentorisuhteeseen vähintään 4 kuukauden ajaksi 1-2 kertaa kuukaudessa (15.2. - 15.6.2023) / I am ready to commit to a mentoring relationship during 4 months (15.2.-13.6.2023)
Kuinka sinä kuulit ohjelmasta? / How did you find out about this program?
Annatko luvan henkilötietojesi käsittelyyn Mentor on the Move -mentorointiohjelman aikana?

Henkilötietoja tarvitaan järjestön viestintään ja toiminnan edistämiseen. Tietoja ei luovuteta toiminnan ulkopuolisille henkilöille.