Girls can!

(English below)

Girls can! -hanke pyrkii edistämään maahanmuuttajataustaisten tyttöjen liikunnan harrastamista. Projektin tarkoituksena on luoda yhdessä urheiluseurojen kanssa kulttuurisensitiivisiä liikuntapalveluja, jotka ottavat huomioon kohderyhmän tarpeet ja toiveet. Terveyden edistämisen ohella tavoite on myös pyrkiä kannustamaan kohderyhmää mukaan urheiluseurojen toimintaan. Tämän lisäksi tavoitteena on muokata asenteita ja lisätä tietoa liikunnan harrastamista kohtaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Finlands Svenska Idrottin kanssa. 

Hanke edistää hyvinvointia 

 • Kannustamalla liikunnan harrastamiseen 
 • Luomalla liikuntapalveluja, jotka ottavat huomioon erilaiset kulttuurit ja muut tarpeet 
 • Integroimalla kohderyhmää urheiluseurojen toimintaan 
 • Kumoamalla liikuntaan liittyviä esteitä 
 • Viestimällä liikunnan hyödyistä 
 • Kouluttamalla urheiluseurojen valmentajia ja toimijoita kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisestä liikunnan ohjaamisesta 


Girls can! project aims to advance chances for immigrant-based girls to do sports. The project's goal is to provide culturally sensitive sport services and take on different needs and hopes in cooperation with the sports clubs. In addition to promoting health, one goal is to encourage the target group to participate in the activities of the clubs. The goal is also to change attitudes and increase knowledge of sports and exercising. The project is implemented in cooperation with Finlands Svenska Idrott. 

The project promotes well-being 

 • By encouraging to do sports 
 • By creating sports services that consider diverse cultures and other needs 
 • By integrating the target group into the activities of partner sports clubs 
 • By removing barriers related to doing sports 
 • By communicating about the benefits of sports 
 • By training coaches and corresponds of sports clubs about culturally and gender-sensitive sports instruction Hankkeen yhteistiedot / Contact details for the project

Julia Laakso, koordinaattori
julia.laakso@monaliiku.fi
+358 50 356 0937