Diiwangalis (Soomaali)

Diiwangalinta Koxda Noloshayda Wanaagsan Guga 2023


Digniin! Waxaad is diiwangali kartaa hal Koox un. Is diiwangali haddi aad ka soo bixi kartid shuruudaha Kooxda. Kooxda inaad ku xirnaatid waxaa ka mid ah inaad ka qayb qaadatid mar walba waxay soo bandhigto. Haddii aad ka maqnaatid wa inaad u sheegta agaasimaha kooxda. Si sahal ah hakaga maqnaanin xiisadaha.

Is diiwaangalinta Kooxaha ee Noloshayda wanaagsan ee Guga 2023

1. Kooxdee ayaad rabtaa inaad ku biirto?
2. Kooxda aad rabtid haddii booss laga waayo koox kale ma doonaysaa inaad iska diiwangalisid?
11. Luuqadaada hooyo
14. Xirfadaada
15. Inaa caruurta laga hayo ma rabtaa intaad kooxda ku jirtid?
17. Horay ma uga qayb gashay kooxda nolosheyda wanaagsan?
18. Maxaad U Rabtaa inaad Ka Qayb Qaadato gaar ahaan Noloshayda Wanaagsan wax qabtkeeda?
19. Heerka luuqadda finnishka
20. Diyaar ma u tahay inaad go'aansato kooxdan? -Isbuucii hal mar ilaa dhamaadka sanadka (fasaxa xagaaga)