Safe Space Text

29.1.2024

(FI) Mikä on turvallinen tila? Turvallisen tilan periaatteiden tavoitteena on luoda tila, jossa jokainen omalla toiminnallaan rakentaa tasa-arvoista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua. Turvallinen tila syntyy kaikkien ponnisteluilla. 

Miksi tarvitsemme turvallisen tilan periaatteita? Koska jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi pelkäämättä syrjintää tai häirintää. 

Kaikissa ryhmissämme ja tapahtumissamme kaikki osallistujat sitoutuvat noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Nämä periaatteet laadittiin, jotta kaikki osallistujat tuntevat olonsa mahdollisimman hyväksi, tervetulleiksi ja turvalliseksi. 

Liity kanssamme luomaan avoin, vuorovaikutteinen ja kunnioittava ilmapiiri. Ota vastuu turvallisemman tilan luomisesta. 

Monaliikun turvallisen tilan periaatteet löytyvät somaliksi, suomeksi, englanniksi ja arabiaksi.

****

(EN) What is a safe place? The principles of a safer space aim to create a space where everyone, through their own actions, works to build an equal, respectful, and open atmosphere and discussion. The safe place is created by the effort of everyone.  

Why do we need safe place principles? Because everyone has the right to feel safe without fear of discrimination or harassment.  

In all our groups and events, all participants commit to following the principles for a safer space. These principles were drawn so that all participants feel as good, welcome, and safe as possible.  

Please join us in establishing an open, interactive, and respectful atmosphere. Take responsibility for creating a safer place! 

You can find Monaliiku's safe space text in Somali, Finnish, English and Arabic.