Tools to promote diversity in the workplace!

16.11.2023

(FI) Työskenteletkö maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa? Jos näin on, joistakin työkaluista voi olla apua! 

Ensinnäkin on Perheliiton laatima ”Kielitietoinen rekrytointi ja työyhteisö” -opas. Se antaa neuvoja ja esimerkkejä avoimemman ja ystävällisemmän työympäristön luomiseksi eri kielille. 

Myös Kielibuusti-sivustolta löydät neuvoja tehokkaaseen monikielisyyteen työpaikalla. 

Nämä resurssit on käytetty Marinin hallituksen alaisuudessa, ja ne ovat osa rasismin vastaista taistelua. Ne on luotu edistämään parempia suhteita eri ihmisryhmien välillä. Hallituksen rasismin vastainen toimintasuunnitelma, Tasa-arvoinen Suomi, koostuu kahdeksasta keskeisestä tavoitteesta ja 52 askeleesta useilla hallinnonaloilla vuosille 2021-2023. Yksi tavoitteista on edistää monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä suomalaisessa työelämässä. 

***** 

(EN) Are you working with people who have migrant background? If so, there are some tools you might find helpful! 

First of all, there is the “Language-aware recruitment and work community” guide, created by the Family Federation of Finland. It gives advice and examples to create a more open and friendly work environment for different languages.  

There is also Kielibuusti website where you can find advice for an effective multilingualism in a workplace. 

Those resources have been deployed under Marin government and are part of the fight against racism. They have been created to promote better relationship between different groups of people. The Governmental action plan to fight racism, called “An equal Finland”, is composed by 8 key goals and 52 steps to take for several administrative branches for 2021-2023. One of the goals is to promote diversity and non-discrimination inside Finnish professional life. 

For more information, follow us: