Monaliiku coordinates a new UE project!

7.11.2023

(FI) Monaliiku koordinoi uutta EU-projektia! 

OUTdoor for INclusion on hanke, jonka tavoitteena on parantaa pakolaisten ja siirtolaisnaisten resilienssiä ja integroitumista ulkoilmakokemusten avulla. 

Sen tavoitteena on myös saada paikalliset toimijat mukaan edistämään kohderyhmän integroitumista keskustelemalla ja yhdessä tekemällä, millä on positiivinen vaikutus koko yhteisöön. 

OUTforIN-projektia johtavat eri kumppanit useista maista: Italia (Associazione sportiva dilettantistiva Trekkify ja GEA – Societa cooperativa sociale); Itävalta (Zentrum fur innovatiivinen bildung ja Fonds Wiener Institut Fur Internationalen Dialog und zusammenarbeit); Espanja (Viaje a la sostenibilidad S.Coop pequena) ja Serbia (kriisinhallinta- ja politiikkakeskus). 

(EN) Monaliiku coordinates a new UE project!  

OUTdoor for INclusion is a project which aims to improve resilience and integration for refugees and migrant women through outdoor experiences. 

It also aims to involve the local community to foster the integration of the target group in the hosting territory with a view to a two-wat exchange that has a relevant social impact on the whole community.  

The OUTforIN project is led by different partners from several countries: Italy (Associazione sportiva dilettantistiva Trekkify and GEA – Societa cooperativa sociale); Austria (Zentrum fur innovative bildung and Fonds Wiener Institut Fur Internationalen Dialog und zusammenarbeit); Spain (Viaje a la sostenibilidad S.Coop pequena) and Serbia (Crisis response and policy centre). 

For more information, follow us: