Mentor on the Move: how to create a good mentoring relationship?

23.3.2023

Creating a mentoring relationship takes time, openness and, above all, the desire to get to know the other. In the case of our project Mentor on the Move, where the parties come from different cultures and backgrounds, getting to know each other is particularly important.

To help mentors and mentees, we have collected a few considerations for establishing a good mentoring relationship. First of all, it’s essential that both parties appreciate the time spent together and each other's contribution. Therefore, both parties respect each other and reinforce each other's sense of dignity.  

A mutual understanding is the basis of the mentoring relationship and it goes hand in hand with taking in account certain aspects such as:  


Prejudices

We all have prejudices. Prejudice often arises from not knowing something, the real side of the issue, but we end up assuming and generalizing. Prejudices are less often true and can be an obstacle to getting to knowledge and mutual trust.

However, the most important thing is how you deal with your own prejudices. It is important to recognize your own prejudices so that, if necessary, you can gather information about things and challenge your own attitudes. 


Communication

Communication plays an important role in creating relationships between people. Its importance is particularly emphasized when the conversation is held in a language other than our mother tongue and when we are faced with various communication differences.

To avoid problems, it’s good to be familiar with the communication gap between cultures and to communicate openly and accurately. 


Dealing with the individual, not only the culture

Within cultures, there are huge variations between individuals. None of us is the product of a single culture. By meeting elsewhere, it is good remember that we are first and foremost individuals and only secondarily products of our cultures. 


Ask bravely  

A person is the best expert in their own culture, so in an interactive situation, you should ask the person themself about cultural issues. You learn by asking! 


Responsibility

In traditional mentoring, the responsibility of the success of the mentoring program rests with the actor, who is the most active part of the relationship. When the actor is a person who has moved to the country, the situation may be slightly different. Even an active actor may need a mentor's support and encouragement to move the program forward. 


                                         


Mentoroinnin suhteen luominen ottaa aikaa, avoimisuus, ja kaikista eniten, halu tuntea toisen.  Meidän projektimme Mentor on the Move suhteen, missä osapuolet tulevat eri kulttuureista ja taustoista, toistensa tunteminen on osittain tärkeää. 

Jotta voisimme auttaa mentoreitamme ja mentoroitaviamme, me olemme keränneet muutamia harkintoja julkaisemaan hyvän mentoroinnin suhteen. Ensinnäkin, on todella tärkeää, että molemmat osapuolet arvostavat ajan, mitä viettävät yhdessä ja toistensa panostuksen. Jonka ansiosta, molemmat osapuolet kunnioittavat toisiansa ja vahvistaa toisiensa moraalin tajun.

Yhteenymmärrys on mentorointisuhteen perusta, ja se käy käsi kädessä tiettyjen näkökulmien huomioimisen kanssa kuten: 


Ennakkoluulot

Meillä kaikilla on ennakkoluulot. Ennakkoluulot usein syntyvät siitä, että me emme tiedä jonkun asian todellista puolta, mutta päädymme olettamaan ja yleistämään. Ennakkoluulot ovat harvemmin totta ja voivat olla esteenä tiedon ja yhteisen luottamuksen saavuttamiselle. 

Tärkeintä on kuitenkin se, miten käsittelet omia ennakkoluulojasi. On tärkeää tunnistaa omat ennakkoluulonsa, jotta voit tarvittaessa kerätä tietoa asioista ja haastaa omia asenteitasi. 


Kommunikaatio

Kommunikaatiolla on tärkeä rooli ihmisten välisten suhteiden luomisessa. Sen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun keskustelu käydään muulla kielellä kuin äidinkielellämme ja kun kohtaamme erilaisia ​​viestintäeroja. 

Ongelmien välttämiseksi on hyvä tuntea kulttuurien välinen kommunikaatiokuilu ja kommunikoida avoimesti ja tarkasti. 


Henkilön kanssa toimiminen, ei vain kulttuurin

Kulttuurien sisällä yksilöiden välillä on suuria eroja. Kukaan meistä ei ole yhden kulttuurin tuote. Tapaamalla muualla on hyvä muistaa, että olemme ennen kaikkea yksilöitä ja vasta toissijaisesti kulttuuriemme tuotteita. 


Kysy rohkeasti

Ihminen on oman kulttuurinsa paras asiantuntija, joten vuorovaikutteisessa tilanteessa kannattaa kysyä kulttuuriasioita ihmiseltä itseltään. Kysymällä oppii! 


Vastuullisuus

Perinteisessä mentoroinnissa vastuu mentorointiohjelman onnistumisesta on toimijalla, joka on suhteen aktiivisin osa. Kun näyttelijä on maalle muuttanut, tilanne voi olla hieman erilainen. Aktiivinenkin toimija saattaa tarvita mentorin tukea ja rohkaisua viedäkseen ohjelmaa eteenpäin. 

For more information, follow us/ Lisätietoja, Seuraa meitä näissä sosiaalisissa medioissa: