Seminaari - Naisjalkapalloilun asema Suomessa ja maailmalla

Naisjalkapalloilun asema Suomessa ja maailmalla

– syrjintä, seksismi ja homofobia

Women in Football in Finland and in the world in general

– discrimination, sexism and homophobia

 


Järjestää/ organized by: Liikkukaa – Sports For All ry, Fare Network and MonaLiiku ry

Aika / time:                   10.10.2017 klo 12.00 – 16.00

Paikka / place:               Helsingin Yrittäjänaisten Sali, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki


Ohjelmassa / In the program: Tervetuloa, kahvi / tee – Welcome with coffee and tea; Paneelikeskustelut 

Paneelikeskustelu 1. Naisten kohtaamat haasteet miehisessä jalkapallo maailmassa

 • Miten naisjalkapalloilu ja sen arvostus näkyy mediassa Suomessa?
 • Naiset toimijoina jalkapallon kaikilla tasoilla (pelaajina, valmentajina, tuomareina, seurojen vastuuhenkilöinä, liiton päättävissä elimissä) – tasa-arvoa vai seksismiä?
 • Moninaisuus työkaluna sosialisoitumiseen ja integraatioon – avain kasvuun?

Panel discussion 1. The challenges women face in masculine world of football

 • How women football and its appreciation can be seen in media in Finland?
 • Women as active participants in all levels of football (as players, coaches, referees, clubs responsible, in top level of federation) – equality or sexism?
 • Diversity as a tool for social inclusion and integration – key for success and growth

Paneelikeskustelu 2. Homofobia urheilussa ja erityisesti jalkapallossa

 • Heteronormatiivisuus seuroissa ja joukkueissa – Miten voidaan luoda aidosti avoin ilmapiiri?
 • Esikuvien merkitys - Miksi erityisesti joukkuelajeissa on vähän huippu-urheilutason urheilijoita, jotka ovat avoimesti hlbtiq?
 • Yleisön ja fanien vihapuhe ja väkivalta – miten puuttua?

Panel discussion 2. Homophobia in sports and especially in football

 • Hetero normativity in clubs and teams – How to create genuinely open atmosphere?
 • The need of role models – Why in particular in team sports there aren’t many top level athletes who are openly gay?
 • Hate speech and violence by public and fans – how to intervene?

Ilmoittaudu seminariin alla oleval lomakkeen käyttäen.


Naisjalkapalloilun asema Suomessa ja maailmalla – syrjintä, seksismi ja homofobia
Women in Football in Finland and in the world in general – discrimination, sexism and homophobia
Aika / time: 10.10.2017 klo 12.00 – 16.00 
Paikka / place: Helsingin Yrittäjänaisten Sali, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki

*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.