Kuuntele Matkaani/ Hear My Journey- Voices of Refugee Women

Kuuntele Matkaani - Pakolaisnaisten Tarinoita

Yhteistyössä FARE:n kanssa haluamme tuoda pakolaistaustaisten naisten äänet kuuluviin. Tämän kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta pakolaisten kokemuksista ja matkasta kotimaastaan uuteen maahan. 

KUTSUMME PAKOLAISNAISIA TAI HEIDÄN LÄHEISIÄ LÄHETTÄMÄÄN MEILLE TARINAN!

Kerro meille sinun tarinasi tai läheisesi tarina. Tarinan voi kertoa anonyymisti tai nimen kanssa. Julkaisemme tarinat tällä sivulle. Voit kertoa tarinan painamalla tästä linkistä...

 

Hear My Journey - Voices of Refugee Women

In cooperation with FARE we want to bring the voices of refugee women out. The aim of this campaign is to raise awareness of what refugees have been through and tell about their journey from their home country to a new country.

WE INVITE REFUGEE WOMEN OR THEIR RELATIVES TO SHARE THEIR STORIES!

Tell us your story or a story of your loved one. The story can be told anynomously or with a name. We will publish all stories on this webpage. You can tell the story by pressing this link...