Helsinki

Kevään 2018 liikuntaryhmät/ Sport Groups Spring 2018

Keväällä 2018 liikuntaryhmämme Helsingissä jatkuvat. Helsingissä voi tulla mukaan liikkumaan naisten omaan jalkapalloryhmään ja naisten jumpparyhmiin. Osallistuminen Monaliikun liikuntaryhmiin on ilmaista.

During the spring 2018 football and exercises groups for multicultural women are continuing as part of Monaliiku's activities in Helsinki. All our activities are free of charge.