Together4Sports

Together4Sports on Euroopan Unionin rahoittama pilottihanke, jonka tavoitteena on edistää Suomeen saapuneiden pakolaisten kotoutumista ja sosiaalista osallistumista liikunnan avulla.

Hankkeen toiminnassa pakolaistaustaisten perheiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tuetaan jalkapallo- ja liikuntatoiminnan kautta, johon he osallistuvat yhdessä vapaaehtoisten perheiden tai henkilöiden kanssa.

Perheet voivat ilmoittautua toimintaan tästä

Vapaaehtoistoimintaan voi ilmoittautua tästä

Hankkeen tavoitteena on:

  • lisätä vuorovaikutusta ja positiivisia kokemuksia pakolaistaustaisten perheiden ja paikallisten yhteisöjen välille yhteisen jalkapallo- ja liikuntatoiminnan kautta
  • edistää pakolaisten ja suomalaisten välille syntyviä sosiaalisia suhteita ja verkostoja
  • lisätä pakolaisten ja suomalaisten turvallisuuden tunnetta joka päiväisessä elämässä yhteisen toiminnan kautta
  • tasa-arvoisten liikuntamahdollisuuksien edistäminen kaikille

Together4Sports is a pilot project funded by the European Union. The aim of the project is to foster the integration and social inclusion of refugees in Finland through sports.

The activities in the project support the integration of the refugee families into Finnish society through football and sport sessions, in which they participate together with families or persons who are volunteering in the activities.

Register a family to the activities from here

Register to become a volunteer from here


The aim of project is to

  • increase the interaction and positive experiences between refugee families and local cvommunities through a common participation in football and sports sessions
  • enhance the social relations and networks between refugees and locals
  • increase the sense of safety in everyday life through common participation
  • ensure equal sport possibilities for everyone

Hankeen yhteystiedot/Contact details for the project

Kati Vertiö

Hankekoordinaattori

kati.vertio@monaliiku.fi

Tel. 040-840 72 89

 

Hankkeen toimintaa rahoittaa Euroopan Unioni
The project is funded by the European Union
Moniheli - Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry / Network of Multicultural Organisations in Finland.
Punainen Kortti Rasismille - projekti / Show Racism the Red Card Finland
Suomen Punainen Risti - Finnish Red Cross
Helsingin Jalkapalloklubi
Tikkurilan Palloseura
FC Honka
LET'S MOVE -hanke
Vantaan maahanmuuttajapalvelut

Yhteistyössä / In cooperation