Naiset mukaan

Naiset mukaan!

  • Hankkeen tavoite on kehittää ja levittää malleja monikansallisten naisten liikuntaharrastuksiin ja tasavertaisen osallistumiseen liikuntakentällä.
  • Tarkoituksena on auttaa järjestöjä kehittämään toimintaansa rohkaisemalla, opastamalla, kouluttamalla, ohjaamalla ja tukemalla naistoimintaan.
  • Monaliikun ohjaajat tulevat paikan päälle ja järjestävät ryhmien ensimmäiset liikuntatunnit sekä auttavat löytämään sopivat paikalliset ohjaajat.
  • Järjestetään yhteisiä koulutus-, suunnittelu- ja arviointikokouksia. Luodaan tiedotusverkosto ja tuetaan paikallista toimintaa tarpeiden mukaan.
  • Monikansallisten seurojen ruohonjuuritason kokemusten ja tarpeiden tuominen esiin ja ottaminen käyttöön kunnissa kuluu seurojen kehittämisen ohella hankkeen päätavoitteisiin.Tällä hetkellä, meillä on ryhmiä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Jyväskylässä.