Mentor on the Move

Maahanmuuttajanaisten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien edistäminen mentoroinnin avulla

 

Hanke pyrkii edistämään aktoreiden hyvinvointia:

  • Integroimalla liikuntaa ja urheilua arkeen
  • Lisäämällä osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa ja työelämässä
  • Rakentamalla sosiaalisia verkostoja ja ehkäisemällä syrjäytymistä
  • Tukemalla erilaisten taitojen kehittymistä osallistumisen kautta

Ohjelman aikana aktorista ja mentorista koostuvat mentoriparit käyvät yhdessä liikkumassa ja urheilemassa, minkä vuoksi osallistujilta toivotaan mielenkiintoa ja avoimuutta liikuntaa kohtaan. Liikunta luo epämuodollisen alustan mentoroinnille, jolloin parien on helpompi keskustella.

Hankekoordinaattori tarjoaa tukea, ideoita, sekä resursseja ja mahdollisuuksia eri liikuntalajien kokeiluun sekä liikuntatapahtumiin osallistumiseen koko ohjelman ajan.

 

Mentorit ja aktorit

Mentoriksi voi hakea suomalainen tai pitkään Suomessa asunut nainen, joka osaa antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, kulttuurista ja työelämästä yleisesti, sekä erityisesti esim. suomalaisesta liikunta- ja urheilukulttuurista. Mentorin tulee pystyä tukemaan aktoria eri osa-alueisiin liittyvissä kysymyksissä.

Mentoroitavat eli aktorit ovat monikansallisia naisia (Suomessa pysyvästi asuvia, maahanmuuttajataustaisia), jotka kaipaavat tukea kotoutumisessa, suomalaiseen yhteiskuntaan sisälle pääsyssä ja haluavat kehittää omaa työuraansa.

Ohjelman aikana osallistujat sitoutuvat noin 6 kuukautta kestävään mentorointisuhteeseen, joka koostuu kahdenkeskisistä mentoritapaamisista keskimäärin yhden (1) kerran kuukaudessa.

Tämän lisäksi järjestetään 2-4 yhteistä sosiaalista tapahtumaa, koulutusta tai liikunnallista toimintaa.

 

 

Enhancing the health, social

well-being and transferable skills of women of migrant background through

mentoring

 

The project aims at promoting the well-being of migrant women by:

  • Integrating physical activities and sports into everyday life (enhanced health)

  • Providing opportunities to participate and be active in Finnish society and work life

  • Building social networks and preventing social exclusion

  • Supporting the development of skills through participation

At the heart of the program is sports and exercise. Exercising together provides an informal platform for mentoring, where the mentor and mentee may discuss about variety of topics.

During the program, the mentor and the mentee meet monthly to exercise and do sports. Therefore, we wish that the participants are open minded and interested in sports. The participants are provided with the support of the project coordinator throughout the program, and offered resources to cover the costs of trying new sports or attend sports events

 

Mentors and actors

Here, a mentor is a woman who is either a Finn or a woman who has lived in Finland for a considerable time. The mentors are expected to provide information about the Finnish society, culture and work life in general, and also about the Finnish sports culture. We wish the mentor to support and give guidance to the mentee in questions of variety of topics mentioned above. 

The mentees are women with migrant background, permanently living in Finland, who are seeking support in getting better accustomed to the Finnish society, wish to better understand the culture, and want to improve their professional career and skills.

The participants commit to the program for approximately 6 months, during which the mentor and the mentee meet an average once (1) a month.

In addition, there are 2-4 common events for the whole mentoring group. These events are educational events, social events or sports activities/events.

 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Yhteystiedot/Contact information:

Claudia Nystrand 
Toiminnanjohtaja 
claudia.nystrand@monaliikufi
+358 50 590 6345