Mentor on the Move

Maahanmuuttajataustaisten naisten terveyden, työllistymisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen mentoroinnin avulla

Mentor on the Move -hankkeen tavoitteena on edistää mentoroitavien (maahanmuuttajataustaisten naisten) hyvinvointia seuraavin keinoin:

  • Rakentamalla sosiaalisia verkostoja ja ehkäisemällä syrjäytymistä
  • Lisäämällä osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa ja työelämässä
  • Edistämällä terveyttä integroimalla liikuntaa jokapäiväiseen elämään

Sosiaalisen tuen puute ja yksinäisyys ovat suurimpia maahanmuuttajataustaisten naisten kohtaamia haasteita. Mentoroinnin avulla voidaan torjua sosiaalista eristäytymistä.

Hankkeessa luodaan mentorointipareja, jotka koostuvat mentorista ja mentoroitavasta. Mentoriparit käyvät yhdessä liikkumassa ja urheilemassa, mikä tarjoaa alustan mentoroinnille.

Mentori on tässä tapauksessa suomalainen tai pitkään Suomessa asunut nainen, joka osaa antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta yleisesti ja erityisesti esim. suomalaisesta liikunta- ja urheilukulttuurista. Mentori tukee myös työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Mentoroitavat ovat maahanmuuttajanaisia, jotka kaipaavat tukea kotoutumisessa ja/tai suomalaiseen yhteiskuntaan sisälle pääsyssä ja haluavat kehittää omaa työuraa.

Ohjelman puitteissa mentoriparilla on mahdollisuus päästä kokeilemaan lukuisia eri urheilulajeja sekä osallistua urheilutapahtumiin. Ohjelman koordinaattori on mentoriparin tukena koko suhteen ajan. Mentoriohjelmamme tarjoaa ideoita eri liikuntamuotoihin sekä resursseja mahdollisten kustannusten kattamiseksi.

Osallistujat sitoutuvat vuoden 2018 kestävään mentorointisuhteeseen. Ennen mentorointisuhteen varsinaista alkua järjestetään aloitusseminaari, jossa mentoripari yhdessä miettii mm. vuoden tavoitteita ja aikataulua.

Aloitusseminaarin jälkeen mentorointitapaamiset alkavat ja mentoriparit tapaavat toisiaan vähintään kerran kuukaudessa.

Tämän lisäksi järjestetään 3-4 koko mentorointiryhmän yhteistä tapahtumaa, joihin kuuluu mm. koulutuksellisia tilaisuuksia ja liikunnallista toimintaa.

Ilmoittautumaan pääset vasemman sivupalkin kohdasta "Ilmoittautuminen/Registration". Ilmoittautuminen on jatkuvasti auki.

Enhancing social wellbeing, health and work life of immigrant women through mentoring

The goal of the Mentor on the Move project is to promote the well-being of the mentees (immigrant women) by:

  • Building social networks and preventing social exclusion
  • Improving opportunities to participate in society and work life
  • Enhancing health by integrating physical activity into everyday life

The lack of social support and loneliness are some of the most significant challenges faced by immigrant women. With the help of mentoring, it is possible to prevent social isolation.

Mentorship partners consisting of a mentor and a mentee will be formed. The mentorship partners will meet to exercise together, which provides the platform for the mentoring.

In this program, mentors are women who are Finnish or have lived in Finland for a long time. They are able to provide information about Finnish culture as well as support and guidance in questions relating to work life. 

The mentees are immigrant women who are seeking support in getting better accustomed to Finnish society and who want to improve their professional career. 

As a part of the mentorship program, the mentorship partners will have a chance to try various sports and attend sports events. The program coordinator will support the mentorship partners throughout the year. Our mentorship program offers ideas for various sports and activities. We also provide resources to cover possible costs of trying different activities.

The participants commit to a partnership that lasts through the year 2018. A starting event will be organized at the beginning of the mentorship program, in which the mentorship partners plan their goals and schedule for the year together. After the starting event the mentor-mentee meetings begin and these meetings should happen at least once per month. In addition, 3-4 events will be organized for the whole mentorship program. These events include educational programs as well as sporting activities.

Check out more details from the fliers below! You can sign up anytime by going to the section "Ilmoittautuminen/Registration" on the left side bar. 

 


Yhteystiedot/Contact information:

Kati Vertiö

Hankekoordinaattori/Project coordinator

kati.vertio@monaliiku.fi

040 840 7289