Kävellen Museoihin/Walk to Museums

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kävellen museoihin- hankkeen päämääränä on maahanmuuttajanaisten fyysinen aktiivisuuden lisääminen, Suomen kulttuurin ja historian tietämyksen lisääminen, kuuluvuuden tunteen edistäminen paikallisessa yhteisössä ja heidän kotikaupungissaan sekä integraatio.

Kävellen museoihin on hanke, jossa kannustetaan fyysisiä aktiviteettejä tässä tapauksessa kävelyä, ja kulttuurin käyttöä eli vierailuja museoissa ja tärkeillä kulttuurialueilla kaupungilla. Näin voidaan lisätä maahanmuuttajataustaisten naisten fyysistä aktiivisuutta ja heidän osallisuuden tunnettaan yhteisössä, jossa he elävät,edesauttaa heidän voimaantumistaan. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että maahanmuuttajanaisten osallistuminenliikuntaan on paljon alhaisempi kuin maahanmuuttajamiesten. Päätavoitteena on parantaa ja ylläpitää osallistujien terveyttä, mutta myös kannustaa heitä integroitumaan, olemaan aktiivisia paikallisen yhteisön jäseniä.

Järjestämme neljä eri ryhmää 2020 vuoden aikana. Ryhmien ajankohdat ovat seuraavat:

KEVÄT

  • Maalis -Huhtikuu
  • Toukokuu -kesäkuu

 

OSALLISTUMINEN VAATII ILMOITTAUTUMISEN!

 

Paikkoja ryhmiin on rajoitetusti, joten ilmoittauduthan mukaan!

Walk to Museums project aims to increase the physical activity of immigrant women, increase the knowledge of Finnish culture and history, promote the sense of belonging in the local community and their hometown, and integration.

A Walk to the Museums is a project combining physical exercises, in this case walking, and cultural attendance, visiting museums and important cultural areas in the city, in order to increase the physical activity of women with migrant background and to enhance their sense of belonging to the community they live in, thus supporting their empowerment. Many researches have shown that the level of participation in sports of migrant women is much lower than that of migrant men. Our main goal is to improve and sustain the health of the participants, but also to encourage them to integrate, to be active members of the local community.

We organize four different groups this year. The dates for the groups are as follows:

SPRING

  • March-April
  • May -June

PARTICIPATION REQUIRES REGISTRATION!

 

There are limited places for groups, so please register!


Hankeen yhteystiedot/Contact details for the project

Claudia Nystrand                                                              

Toiminnanjohtaja                                                              

0505906345                                                                       

claudia.nystrand(at)monaliiku.fi