Elämäni kunnossa/Fit4Life

Toiminnan päätavoitteena on kohderyhmien terveyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä elämänlaadun parantaminen.

Havaittujen tarpeiden perusteella tehostetaan ja monipuolistetaan maahanmuuttajanaisten terveyttä ja elämänlaatua usean toimijan yhteistyöllä ottamalla huomioon erilaisia tärkeitä näkökohtia, jotka vaikuttavat terveyteen ja elämänlaatuun, kuten liikunta, ravinto ja sosiaalinen osallistuminen.

Hankkeen avulla pystytään tarjoamaan kokonaisratkaisun maahanmuuttajanaisten terveyden ja elämänlaadun parantamiseen luomalla eri toimijoiden verkoston.

Hankkeessa osallistujat osallistuvat:
 •     terveyskartoituksiin
 •     ohjattuun liikuntaan kerran viikossa
 •     ryhmäkeskusteluihin
 •     ruokaluentoihin
 •     ravitsemusterapeutin johtamiin keskusteluihin
 •     perusruokakursseihin

Hankkeen arvioituja tuloksia
 •     parantunut terveys
 •     parempi integraatio
 •     tietoisuuden lisääminen
 •     verkostoituminen
 •     erilaisia ​​ratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin
 •     tietoa erityisistä ongelmista
 •     eri alojen toimijoiden verkosto
 •     uusia liikuntaharrastuksia

 

 

The main objective of the project is health promotion, prevention of social exclusion, the social well-being and the improvement of the quality of life for the target group.

Based on the identified needs the health and quality of life of the immigrant women is improved  through the cooperation among several actors, taking into account the various important aspects that affect the health and quality of life, such as exercise, food and social participation.

The project will be able to offer an overall solution to improve immigrant women's health and quality of life by creating a network for the different actors in this field. 

The project participants will take part in:
 •     Health surveys
 •     supervised exercise once a weekl
 •     group discussions
 •     food lectures
 •     dietitian-led discussions
 •     basic food courses

The project estimated results
 •     improved health
 •     better integration
 •     raising awareness
 •     networking
 •     a range of solutions for individual needs
 •     information about specific problems
 •     a network of actors from different sectors
 •     new fitness activities

Hankeen yhteystiedot/Contact details for the project

Claudia Nystrand                                                               Katri Heiskala  

Toiminnanjohtaja                                                               Toiminnan koordinaattori

0505906345                                                                       0413134388

claudia.nystrand(at)monaliiku.fi                                           katri.heiskala(at)monaliiku.fi